Konzultace

Exkluzivně, nezávisle a důvěrně

Správná kapitálová investice a správný fond: nabízíme svým zákazníkům komplexní poradenské a investiční služby šité na míru jejich potřebám. Jsme pyšní, že pečujeme o zákazníky s vysokými nároky a očekáváními. Ten, kdo podává velké výkony, může mít i vysoké nároky.

Jako majetkový a finanční poradenský institut radíme svým zákazníkům bez jakýchkoliv vazeb na banky nebo jejich produkty. Chceme společně s Vámi touto cestou kráčet dlouhodobě a dosáhnout úspěchu: nabízíme dlouhodobé poradenství a plánujeme růst Vašeho majetku komplexně. Specializujeme se na fondy, investice a spoléháme se na naše dlouhodobé zkušenosti na finančním trhu. V České Republice poskytujeme našim klientům investiční poradenství výhradně prostřednictvím vázaných zástupců společnosti Phoenix Investor CZ.