Strategie

Zasloužíme si vaši důvěru

Středem našeho zájmu je komplexní poradenství. Naši zástupci prošli profesionálním školením, aby byli schopni nabídnout našim zákazníkům řešení šitá na míru – jak v oblasti investic, tak v oblasti financování. Know-how naší firmy posilujeme průběžnými opatřeními zaměřenými na další vzdělávání.

Vám, jako zákazníkovi, přikládáme velký význam. Chceme Vás poznat porozumět Vám, abychom se mohli dynamicky přizpůsobovat a vyvíjet stejně jako Vaše potřeby. Takový investiční concept vyžaduje důvěru, která bude fungovat dlouhodobě, třeba po celý život.

„Právě z tohoto důvodu máte u společnosti PHOENIX k dispozici stále stejného poradce, který Vás a Váš majetek – dlouhodobě doprovází.“


Analýza požadavků

Doporučení

Realizace

Péče a optimalizace