Rozhovor

Rozhovor s Mgr. Jánem Kurhajcem, jednatelem a CEO společnosti PHOENIX Investor CZ, s.r.o.

 

Na českém finančním trhu jsme zaregistrovali nového hráče – společnost Phoenix Investor CZ, která se netají nemalými ambicemi. Podle dostupných informací společnost řídíte Vy. Můžete nám k tomu říct něco bližšího?
Samozřejmě, velmi rád Vám představím naši společnost. V podstatě se zaměřujeme na zprostředkování investic pro klienty, včetně odborné poradenské činnosti. Fungujeme na základě registrace společnosti jako investičního zprostředkovatele a jsme pod dohledem České národní banky. V současnosti pro nás v České republice a na Slovensku pracuje 300 vázaných zástupců, přičemž registrujeme okolo 2 000 zájemců o tuto práci, kteří jsou už aktivní v našem interním vzdělávacím procesu, po jeho úspěšném dokončení se mohou stát našimi obchodními partnery.

Myslíte si, že na českém trhu je místo pro další poradenskou společnost v oblasti investic?
Jestli je prostor pro další firmu v tomto segmentu, to ukáže čas, tedy přesněji klienti, kteří se sami rozhodnou, jestli nám budou důvěřovat v otázkách investiční poradenství, nebo ne. Myslím si, že pro poctivý obchod je prostor vždycky v každé oblasti podnikání, finanční zprostředkovávání nevyjímaje. Snažíme se přistupovat ke klientům férově a nabídnout jim profesionální služby bez zatajování skutečných nákladů investic, což v současné době nemůže říct každý. Přímost a otevřenost v kombinaci s odborností a zkušenostmi, to jsou benefity, které klientům nabízíme.

Hovoříte o zkušenostech a odborném přístupu ke klientům. Můžete nám prozradit jak tyto dva aspekty zabezpečujete?
Na tu to otázku si dovolím odpovědět následovně, já osobně mám více než desetileté aktivní zkušenosti v oblasti zprostředkování investic v Rakousku, což samozřejmě využívám i při nastavení obchodních procesů v naší firmě. Dále je mým společníkem pan David Křížek, který jakožto „poradce z terénu“ má také bohaté zkušenosti nejenom z Rakouska, ale také z České republiky. A v neposlední řadě musím uvést našeho klíčového partnera společnost Jung, DMS & Cie. GmbH, která nám otevřela cestu k opravdu významný produktovým partnerům, jako je například Franklin Templeton, společnost, kterou není třeba blíže představovat Vám ani odborné veřejnosti.

Náš interní vzdělávací systém garantuje, že obchodní partner naší společnosti je nejen odborně, ale i morálně zdatný pomoct klientovi při jeho rozhodování jak, a jestli vůbec investovat. Vzdělávací program je pod dohledem zkušených lektorů, kteří jsou podporováni ze strany Compliance-právníků, kteří neustále sledují nejnovější legislativní změny v oblasti kapitálového trhu, a ty potom implementují do našich interních procesů.

Přejděme na méně příjemné téma. Na internetu se objevily názory, že Vaše firma je jen nástupcem společnosti E&S Investment Czech republic, případně společnosti Ertrag&Sicherheit, které nepožívají nejlepší reputaci na českých webových fórech.
V první řadě je potřeba si ujasnit, kdo se snaží o to, aby si laická veřejnost myslela, že jsme nástupci uvedených společností. Jde o konkurenční společnost, která se neštítí na svém webovém portálu šířit tyto nesmysly a využívá ke svým účelům různé konspirační teorie, které se v ničem neshodují se skutečností. Už jsme proti takovým „nezávislým“ vydavatelům podnikli právní kroky a velmi rád si počkám na to, až se ukáže spravedlnost.

Ale zpátky k Vaší otázce. Ne, naše společnost Phoenix Investor není právním nástupcem Vámi uvedených společností, nepodobá se jim ani ve vlastnické, ani v řídící struktuře. Je pravda, že mnoho našich obchodních partnerů pracovalo pro tuto společnost, ale určitá fluktuace mezi jednotlivými zprostředkovateli je úplně přirozená. Je třeba podotknout, že mnoho E&S poradců pracuje nyní i pro jiné, na trhu etablované společnosti, které také na základě této skutečnosti nejsou nástupci E&S. A pokud vím, některé struktury obchodních partnerů E&S jsou stále činné v této společnosti.

Vás, resp. Vaši firmu možná posuzují i podle toho, že Vy sám jste donedávna pro E&S pracoval, nemyslíte?
Máte pravdu v tom, že jsem dlouhé roky pracoval jako majetkový poradce E&S v Rakousku, jak už jsem zmínil. V rámci toho, že jsme fungovali na principu Multi-Level-Marketingu, jsem kromě přímé práce s klienty také budoval svou vlastní strukturu obchodních partnerů. Výhodou bylo, že v této společnosti se dalo budovat strukturu ve více zemích najednou, takže jsem měl strukturu obchodních partnerů v Rakousku, ale i v České republice a na Slovensku.

Skutečnost, že jsem byl jedním z obchodních partnerů E&S v Rakousku, však při racionální uvažování nemůže vést k nesmyslnému závěru, že firma Phoenix Investor, kde jsem v současnosti spolumajitelem, je automaticky nástupcem společnosti E&S.

Z Vašeho vyprávění mi jasně vyplývá, že už nepracujete pro E&S. Můžete nám tedy prozradit z jakých důvodů jste ukončil s touto společností spolupráci?
Jde o citlivé téma, které není úplně vhodné rozebírat na veřejnosti, a proto mi dovolte, abych se nevyjádřil ke všem okolnostem ukončení mé spolupráce s E&S. V každém případě jsem si myslel, že pokud po letech, co jsme spolu s panem Křížkem vedli jednu z nejproduktivnějších obchodních skupin ve firmě, budeme mít možnost aspoň ovlivnit některé procesy a nabízené produkty tak, aby naše připomínky a praktické zkušenosti mohly v konečném důsledku být přínosem pro klienta. Tento přístup však neakceptovali majitelé v Rakousku.

Víte, když cítíte a jste přesvědčeni, že určité produkty a procesy, zejména pak péče o klienta, se mají dělat v jeho zájmu jinak a lépe, a Váš hlas není brán v potaz, nebo lépe řečeno je přehlížen, přijde po určitém čase moment, kdy si řeknete dost, to stačí. A přesně tak to bylo se mnou a s panem Křížkem.
Chtěl jsem mít možnost ovlivňovat některé interní procesy a nastavit je tak, abych věděl, že fungují jednak ve prospěch klientů, ale i ve prospěch obchodních partnerů. Rakouští majitelé nám v tomto ohledu ulehčili naše rozhodování tím, že dali svoji rakousku firmu do insolvence, což nám jako předním obchodním partnerům ani dopředu neoznámili. Asi to nepovažovali za nutné. Tímto krokem tak znemožnili, aby velká skupina obchodních partnerů dostala vyplacené provize za svoji činnost. To byla poslední kapka. Nyní s odstupem času to vnímám jako něco, co prostě mělo nevyhnutelně příjít do mého dalšího profesního života.

Zlobíte se kvůli situaci, která nastala s majiteli E&S?
Ne, určitě vůči nim a ani vůči zbývajícím obchodním partnerům necítím nevraživost nebo hněv. Spíš jsem byl zklamaný, jak celou situaci řešili a jak následně přistoupili k těm, kteří se nebáli projevit nespokojenost s daným stavem. Nepřeji jim vůbec nic zlého, naopak, ať se jim daří. Tuto kapitolu už považuji za uzavřenou.

Jak vidíte budoucnost Vaší společnosti Phoenix Investor?
Nepopírám, že naše ambice jsou velké. Zároveň s českou společností Phoenix Investor jsme založili a v současnosti již fungují její sesterské společnosti v Rakousku i na Slovensku. Tímto krokem umožňujeme našim obchodním partnerům budovat svoje struktury ve více zemích, což je bezpochyby velká výhoda, která se jim nabízí. Věřím, že vytvoříme skupinu Phoenix Investor, která se stane pro klienty pojmem, se kterým si budou spojovat kvalitní a profesionální investiční poradenství s lidským přístupem. Lidé, kteří mě znají, vědí, že kdybych danému projektu nevěřil, nešel bych do něj.

Děkuji pěkně za rozhovor.

Brno, 01.03.2017