Správa majetku – obecně

Správa majetku se také nazývá Asset Management. Jedná se o finanční službu, která se zabývá správou majetku. Investováno je primárně do investičních fondů. Díky široké diverzifikaci rizika je mnohem vyšší šance na dosažení atraktivních výnosů. Investovat je možné do široké nabídky produktů – akcií, půjček, surovin, zlata i hotovosti. Portfolio je ale také možné přizpůsobit osobním potřebám nebo individuálním přáním klientů. Z tohoto důvodu existují různé minimální částky, které klienti mohou investovat. Správa majetku zahrnuje rovněž průběžné sledování majetku správcem majetku. 

Investované peníze do správy majetku jsou zvláštním majetkem, a tudíž jsou právně odděleny od majetku investiční společnosti. 

Správce portfolia provádí při správě majetku dle vlastního uvážení investiční rozhodnutí o investovaném majetku klientů. 

Ke správě majetku patří vždy i reporting: 

  1. pravidelný reporting (na měsíční či čtvrtletní bázi)
  2. neprodlený reporting při zásadních změnách (tzv. hlášení prahové hodnoty ztráty)

Phoenix Investor – Moventum – jupoo finance GmbH = budoucnost úspěchu

Moventum bylo založeno v roce 2000 jako lucemburská investiční platforma. Společnost slouží jako podpora a platforma pro finanční poradce pro investiční poradenství. Moventum je produktově neutrální a nezávislé s exkluzivním B2B partnerstvím se společností Phoenix Investor a jejími přidruženými partnery. 

Výhodou služeb portfolia u Moventa jsou investiční přístupy top downbottom up.

Přístup top down je charakterizovaný analýzami z předchozího čtvrtletí, makroprostředím, volatilitou, jakož i investičními styly a tržní kapitalizací. Stanoví se váha v jednotlivých třídách aktiv a kritéria pro výběr fondu. 

U bottom up přístupu je analýza prováděna v rámci nabídky FT fondů a je předložen návrh týkající se váhy jednotlivých fondů. 

Výhoda správy majetku u Moventa spočívá v tom, že může investor investovat již od 2.500 EUR jednorázově. Podle rizikového profilu si může klient vybrat mezi čtyřmi různými strategiemi portfolia. 

Best of Franklin Templeton World Defensive

Cílem tohoto portfolia je dosažení plynulých zisků z investování především do dluhopisových fondů. Portfolio se skládá ze zhruba 80 % dluhopisů/hotovosti a z 20 % akciových fondů. Investiční strategie je primárně zaměřena na umírněné investory s nízkým rizikem. 

Best of Franklin Templeton World Balanced

Cílem portfolia je dosažení dlouhodobějšího nárůstu hodnoty a podíl akcií je přibližně 50 %. Portfolio je zaměřené především na investory orientované na růst – investiční horizont minimálně 5 let. 

Best of Franklin Templeton World Dynamic

Cílem tohoto portfolia je vysoký dlouhodobý růst hodnoty. Dluhopisová složka činí cca 30 % a akciová 70%. Toto portfolio je primárně zajímavé pro investory orientované na riziko. 

Best of Franklin Templeton World Offensive

Kvůli podílů zhruba 100 % akcií v tomto portfoliu je cílem dosáhnout velmi vysokých dlouhodobých nárůstů zisku. Portfolio je sestavené zejména pro investory vysoce orientované na riziko s minimálním investičním horizontem 5 let. 

Souhrnně je třeba poznamenat, že investice do správy majetku představuje přidanou hodnotu pro naše klienty. 

Výhodou je jednodušší průběh a výběr fondů prováděný odborníky s diverzifikací rizik. Klient je informován na základě čtvrtletního reportingu.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategorie
Nejčtenější

Co to jsou ESG Investice a jaké přinášejí výhody?

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor