Světový den investičních fondů - 19. duben

SVĚTOVÝ DEN INVESTIČNÍCH FONDŮ POMÁHÁ V POPULARIZACI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V SR A ČR – 19. DUBEN

Od založení vůbec prvního investičního fondu na světě uplyne letos 246 let. Myšlenka kolektivního investování (KI) však přetrvala a získává stále více na popularitě celosvětově, ale i nás v ČR, o čemž svědčí počet podílových a investičních fondů ve světě a také celkový objem majetku AUM, který pro své klienty spravují investiční a správcovské společnosti.

Na konci roku 2020 statistiky mezinárodního Institutu investičních společností (ICI) vykazovaly aktiva v regulovaných otevřených podílových fondech na celém světě 63,1 bilionu USD ve více než 135 tisíc fondů. Země s největším odvětvím podílových fondů a objemem peněz pod správou jsou:

 • Spojené státy: 23,9 bilionů USD
 • Austrálie: 5,3 bilionů USD
 • Irsko: 3,4 bilionů USD
 • Německo: 2,5 bilionů USD
 • Lucembursko: 2,2 bilionů USD
 • Francie: 2,2 bilionů USD
 • Japonsko: 2,1 bilionů USD
 • Kanada: 1,9 bilionů USD
 • Velká Británie: 1,9 bilionů USD
 • Čína: 1,4 bilionů USD

Světový den investičních fondů od roku 2012 začalo jako první slavit Německo, o rok později Rakousko a v roce 2014 se připojila Česká republika a Slovensko. Cílem bylo zvýšit celkové povědomí o investování do podílových fondů a investičních nástrojů, poskytnout veřejnosti více informací o investičních možnostech a jejich benefitech, poskytnout investorům zázemí pro lepší rozhodování o jejich investicích a dostat do většího povědomí základní rysy a výhody podílových fondů.

POHLED DO HISTORIE – VZNIK PRVNÍHO PODÍLOVÉHO FONDU

19. dubna 1743 se narodil Adriaan van Ketwich, holandský obchodník považovaný za zakladatele investičních fondů. V roce 1774 založil první investiční fond pod názvem Eendragt maakt Magt (V jednotě je síla) pro občany, kteří nakládali skromnějšími finančními prostředky. Uzavřený podílový fond investoval do dluhopisů vlád, bank a úvěrů plantáží v Západní Indii.

První podílový fond vznikl z podnětu finanční krize, která vypukla v Evropě začátkem roku 1770. Britská Východoindická společnost si zapůjčila velký obnos financí na podporu svých koloniálních zájmů, zejména v Severní Americe. Po celém světě byly patrné následky krize jako klesající příjmy a vysoké náklady z kolonizace, které spěly do nutnosti záchrany společnosti Britskou státní pokladnicí. V té době mělo podobné problémy i Nizozemsko. Proto v roce 1774 nizozemský obchodník Adriaan van Ketwich předvídavě začal sbírat finance od více lidí a jako první na světě vytvořil investiční fond.

Finanční riziko hlavně pro malé investory bylo omezeno tím, že investice byly rozloženy mezi evropské země a americké kolonie, kde investice byly zajištěny výnosy z plantáží.Kolektivní investování od té doby prošlo značnými změnami, zejména co se týče vzniku legislativního rámce, různorodosti jednotlivých typů fondů a také způsobu zhodnocování úspor veřejností. Investicemi do podílových fondů, ale i ETF, se může pochlubit stále více Čechů. Výhodami investování do fondů KI – podílových fondů a ETF je dostupnost peněz – likvidita, nevázanost investice, možnost pravidelně investovat, možnost dosáhnout atraktivních výnosů a přehlednosti, a při ETF po roce i daňové zvýhodnění.

VÝSLEDKY KOLEKTÍVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČR

Celkový objem investic u sousedů v ČR na konci 2021 dosáhl více než 1,83 bilionu Kč. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) na svém webu www.akatcr.cz zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2021. Celkový objem majetku investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů dosahoval k 31.12.2021 1,83 bilionu Kč. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 707,6 miliard Kč.

„Od začátku roku 2021 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 117,912 miliardy Kč, tj. o 20 % (z 589,69 mld. Kč k 31.12.2020 na 707,6 mld. Kč k 31.12.2021)“, prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč. 

Zdroj: https://www.akatcr.cz

VÝSLEDKY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ NA SLOVENSKU

Investování do fondů KI, tzn. podílových fondů, a ETF už ani na Slovensku není ničím výjimečným. Objevuje ho stále více lidí a investorů. U příležitosti Světového dne investičních fondů je dobré si prohlédnout trochu slovenských statistik, a jak je možné vidět v grafu, k březnu 2022 jsme byli na úrovni cca 12 miliard eur v slovenské PF.

Zdroj: www.ass.sk

VÝSLEDKY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU

Jen pro srovnání, jak je tomu u našich jižnějších sousedů v Rakousku, celková hodnota akcií a investičních fondů v Rakousku činila v roce 2020 přibližně 102,5 miliardy eur, což byl typ aktiv s nejvyšší hodnotou majetku investičních fondů. Následovaly dluhové cenné papíry, které měly v tom roce hodnotu kolem 84,9 miliardy eur.

Současná krizová situace kolem války na Ukrajině i doznívající čipová a energetická krize způsobená pandemie viru COVID-19 se podepisuje na zvýšené kolísavosti aktiv. Myslím si však, že přesto existuje stále dostatek důvodů, které v nás vzbuzují optimismus a příliv nových investorů a nových peněz do kapitálového trhu. Postoj Čechů i Slováků k investování do podílových fondů, akcií či dluhopisů se podle naší zkušenosti za poslední roky naší existence výrazně zlepšuje, a také Světový den fondů připomíná, že investování by nemělo být vnímáno pouze jako něco okrajového, protože se týká každého z nás. Stejně jako se každého z nás týká inflace, která snižuje reálnou hodnotu úspor, tak pokud naši klienti chtějí reálnou hodnotu svých peněz ochránit, musí se poohlédnout i po jiných možnostech zhodnocování peněz, než jsou běžné spořící či termínované účty. A tady je náš úkol jako expertů na investiční poradenství na trhu finančního zprostředkování.

Na závěr PHOENIX INVESTROR dá pár tipů, jak bezpečně proplout současnými turbulentními vodami kapitálových trhů nebo co dělat, resp. nedělat, když jsou trhy rozkolísané:

 • nepodléhejte emocím,
 • dodržujte investiční horizont,
 • držte se své investiční strategie,
 • pravidelně investujete a pokračujte. Pokud ne, je nejvyšší čas začít investovat!

Ing. Ivan Duvač
Education manager - PHOENIX INVESTOR ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější
Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pro úspěšná investiční pravidla a rozhodování klientů PXI

Úrokové sazby nadále s růstovým trendem, úvěry a hypotéky pokračují ve zdražování

Phoenix Black week & Goldem days  – Vítězové 2022

PHOENIX INVESTOR „Money Mindset“ jako správná cesta k vytvoření pozitivního smýšlení o penězích