19. duben – Světový den investičních fondů – pomáhá v popularizaci kolektivního investování v ČR a SR

Od vzniku prvního typu investičního fondu na světě uplyne letos 248 let, myšlenka kolektivního investování (KI) však přetrvala a získává si stále více příznivců a roste na popularitě celosvětově, ale i u nás v ČR i v SR, o čemž svědčí nárůst počtu podílových a investičních fondů ve světě a také celkový objem majetku AUM, který pro své klienty spravují mezinárodní investiční a správcovské společnosti.

Vznik prvních podílových fondů se datuje k roku 1774, kdy byl založen první investiční fond pod názvem Eendragt maakt Magt (V jednotě je síla) pro občany, kteří nakládali se skromnějšími finančními prostředky. Uzavřený podílový fond investoval do dluhopisů vlád, bank a úvěrů plantáží v Západní Indii. Další milník byl r.1800, kdy Anglicko-skotský investiční trust začal prodávat své podíly investorům. V roce 1924 se objevily první fondy v USA. Od letošního roku pokračoval růst počtu fondů a objemu majetku ve správě. V roce 1940 byla ve fondech v USA shromážděna 1 miliarda USD. Dnes tento objem dosahuje více než 10 trilionů USD. V Evropě, jako druhé největší ekonomické zóně, je shromážděno téměř 5 trilionů EUR.

Kolektivní investování od té doby prošlo značnými změnami, zejména co se týče vzniku legislativního rámce, různorodosti jednotlivých typů fondů a také způsobu zhodnocování úspor veřejností. Investicemi do podílových fondů, ale i ETF, se může pochlubit stále více Čechů. Výhodami investování do fondů KI – podílových fondů a ETF je dostupnost peněz – likvidita, nevázanost investice, možnost pravidelně investovat, možnost dosáhnout atraktivních výnosů a přehlednosti, a při ETF po roce i daňové zvýhodnění (platí pouze v SR).

STAV KI v ČR

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2022. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2022 výše 1,91 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 751,55 miliard. Od začátku roku 2022 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 43,949 miliardy Kč, tj. o 6,21% (z 707,6 mld. Kč k 31.12.2021 na 751,55 mld. Kč k 31.12.2022).

Zdroj: www.akatcr.cz

STAV KI v SR 

Majetek v otevřených podílových a investičních fondech pod správou členů SASS dosáhl k 31.12.2022 hodnoty 11,66 miliardy EUR, což představovalo pokles o 6,46% (v absolutní hodnotě o 805,7 mil. EUR) oproti konci roku 2021. Největší objem majetku – 41% zůstal zainvestován ve smíšených fondech, i když jejich podíl během roku 2022 klesl o 3,5 procentního bodu. Druhé místo obhájily akciové fondy s 24,3% podílem, které naopak své zastoupení během roku zvýšily. Vzrostl i podíl realitních fondů na 20,2 %, nadále ztrácely dluhopisové fondy, ve kterých je zainvestováno už jen 9,3 % ze všech investic. Ostatní typy fondů byly zastoupeny jen minimálně. Pokud jde o domicil, slovenští investoři stále preferovali domácí fondy se 75,4% podílem na trhu, když podíl zahraničních fondů, který ke konci roku 2022 činil 24,6%, jen mírně vzrostl. Čisté prodeje, které v roce 2022 dosáhly 464,9 milionu EUR, byly na úrovni dlouhodobých průměrů. I když ve srovnání s rekordním rokem 2021 jsme zaznamenali pokles čistých prodejů o 69,3%, tak stále v kontextu složité geopolitické situace a turbulencí na finančních trzích, jsou dosažené výsledky sektoru v čistých prodejích velkým úspěchem. Dobré prodejní výsledky lze ve velké míře připsat pravidelným investicím a vyšší vyspělosti investorů, když na rozdíl od minulosti dokázali zachovat rozvahu a své investice drželi. Nejvyšší čisté prodeje byly zaznamenány v akciových (541 mil. EUR) a realitních fondech (142,6 mil. EUR). Prodeje v ostatních třídách aktiv byly nízké nebo záporné. Největší odliv finančních prostředků lze pozorovat ve smíšených fondech (-102,3 mil. EUR).

Zdroj: www.ass.sk

Výkonnosti fondů v loňském roce 2022 po mimořádně úspěšném roce 2021 se dočkaly určitých korekcí. Výkonnostně nejhůře byly na tom akciové fondy s průměrnou váženou výkonností -17 %, naopak nejlépe se držely realitní fondy, které dosáhly výkonnosti +4,1 %. Průměrná roční výkonnost všech fondů byla bohužel negativní -9 %. Pozitivně lze hodnotit, že i přes velmi nepříznivé podmínky na finančních trzích v roce 2022, tříletá vážená výkonnost fondů zůstala kladná. Slovenská asociace správcovských společností ke konci roku 2022 sdružovala 24 společností z oblasti kolektivního investování, které na slovenském trhu nabízely 953 podílových a investičních fondů, což je o 149 fondů více než předchozím roce.

Současná krizová situace kolem války na Ukrajině, nová potenciální bankovní krize, způsobená panikou kolem krachu bank, jakož i doznívající čipovou, energetickou krizi způsobenou pandemií viru COVID-19 se podepisuje pod zvýšenou kolísavost aktiv. Myslím si však, že přesto existuje stále dostatek důvodů, které v nás vzbuzují optimismus a příliv nových investorů a nových peněz do kapitálového trhu.

Postoj Čechů i Slováků k investování do podílových fondů, akcií či dluhopisů se podle naší zkušenosti za poslední roky naší existence výrazně zlepšuje, a také Světový den fondů připomíná, že investování by nemělo být vnímáno pouze jako něco okrajového, protože se týká každého z nás. Stejně jako se každého z nás týká inflace, která snižuje reálnou hodnotu úspor. Pokud naši klienti chtějí reálnou hodnotu svých peněz ochránit, musí se poohlédnout i po jiných možnostech zhodnocování peněz, než jsou běžné spořicí či termínované účty. A tady je náš úkol jako expertů na investiční poradenství na trhu finančního zprostředkování.

Na závěr má PHOENIX INVESTOR pár tipů, jak bezpečně proplout současnými turbulentními vodami kapitálových trhů nebo co dělat, resp. nedělat, když jsou trhy rozkolísané:

• nepodléhejte emocím,
• dodržujte investiční horizont,
• držte se své investiční strategie,
• pravidelně investujte, a neustále pokračujte. 

Pokud ještě neinvestujete, je nejvyšší čas začít !!!

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko