Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pro úspěšná investiční pravidla a rozhodování klientů PXI

V dnešním tématu a části našeho tutoriálu finanční gramotnosti se blíže podíváme na osvědčené rady a úspěšná pravidla, která mohou pomoci našim klientům uspět na kapitálových trzích se svým portfoliem. Rozebereme si ve zkratce principy z oblasti finančního zdraví, které ověřil čas a obstály historicky již v mnoha zkouškách a krizových obdobích na finančních trzích. Úspěch na akciových trzích má většina lidí založených na principu levných nákupů a drahých prodejů svých pozic či titulů v investičním portfoliu. Samozřejmě lze říci, že člověk může vydělat peníze i obráceně, ale obecně jsou takové techniky jen pro obchodníky a spekulanty, ne pro naše běžné investory.

Připomínám, že pravidla a tipy uvedené v tomto blogu slouží pouze pro vzdělávací účely a neměly by se považovat za investiční poradenství nebo investiční doporučení a nemusí zaručit investorovi jen pozitivní investiční výsledky a ani ochranu před možnou ztrátou na finančním trhu. Ale rozhodně je správné a vhodné si je přečíst a snažit se jim porozumět, nebo se následně setkat s našimi investičními poradci a zanalyzovat vaše investiční cíle, ušít na míru investiční strategii přes personalizované poradenství přizpůsobené vašim potřebám a konkrétním cílům zohledňující vaši konkrétní individuální situaci a toleranci rizika.

Investujte pro maximalizaci celkového skutečného výnosu

To znamená celkovou návratnost těžce vydělaných a investovaných EUR/USD po zdanění a po započtení inflace. Toto by měl být jediný racionální cíl pro většinu dlouhodobých investorů. Je důležité, abyste jako racionální investoři chránili kupní sílu peněz tím, že je dlouhodobě a pravidelně investujete na kapitálové trhy a ideálně do akcií, akciových fondů. Jedna z největších chyb je, že lidé vkládají příliš mnoho peněz do cenných papírů s pevným výnosem nebo jen tak do terminovaných vkladů do bank.

Investujte do běžných FKI – neobchodujte ani nespekulujte

Akciový trh není kasino, ale pokud se pokaždé přesouváte z a do akcií, když se pohnou o bod nebo dva nebo více procent, a pokud neustále prodáváte nakrátko, zda obchodujete pouze přes opce nebo futures, tak trh bude vaším kasinem. A tady platí statisticky pravidlo jako pro většinu hazardních hráčů, že můžete nakonec přehrát. Snažte se být trpěliví, uvolnění a správně informovaní investoři. Investujte do běžně dostupných investičních nástrojů fondů kolektivního investování FKI, jako jsou podílové fondy či ETF.

Investujte do různých sektorů, regionů a tříd aktiv

Široká diverzifikace je klíčem ke snižování rizika ve vašem portfoliu. Investování do různých sektorů, regionů či tříd aktiv v rámci portfolia v PF, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity a podobně, může pomoci minimalizovat vliv výkyvů jedné třídy aktiv na celkové výnosy portfolia fondu.

Rozpoznejte své investiční cíle a horizont

Před zahájením jakéhokoli investování si určitě stanovte své cíle a investiční horizont. Tím se zaměřujete na to, proč vůbec chcete investovat a jak dlouho byste chtěli držet své investice v portfoliu. Určitě platí pravidlo, že kdo očekává vyšší výnos, investuje dlouhodobě a hlavně pravidelně.

Poznejte své investiční nástroje

Platí pravidlo, že investujte do toho, co znáte, tzn. předtím, než investujete do akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů, zjistěte si o nich co nejvíce. Ideální pro běžné investory je dobré začít s fondy kolektivního investování – PF/ETF. Poznejte jejich rizika, nákladovost, a hlavně výhody a možnosti dostupnosti pro běžné investory. Naučte se více o investování, kapitálových trzích a zůstaňte informováni o aktuálních událostech, které by mohly ovlivnit vaše investiční rozhodnutí.

Investujte do dlouhodobých strategií

Investování do dlouhodobých strategií může být mnohem výhodnější a bezpečnější, neboť vám umožňuje sbírat výnosy z ročního zhodnocení vašeho portfolia. Zároveň se díky dlouhodobé investiční strategii může snížit riziko vašich investic a pomoci vám dosáhnout dlouhodobě vyšších výnosů. Zkuste identifikovat dlouhodobé trendy v hospodářství nebo v určitém sektoru a zvažte investování do společností, které by mohly z tohoto trendu profitovat.

Investujte pravidelně a dividendy reinvestujte

Pravidelné investování může pomoci maximalizovat potenciální zisky a minimalizovat dopad krátkodobých výkyvů na trhu. Pokud máte úspěšné investice, zvažte reinvestování dividend a zisků, aby se vaše portfolio mohlo dále rozvíjet a kumulovat mnohem rychleji, tzn. princip „sněhové koule“ a využijte sílu složeného úročení. Podle Alberta Einsteina je právě složené úročení „8 divem světa“. Jak řekl: „Ten, kdo mu rozumí, na něm vydělává, ten, kdo ne, ho platí“. Možná se vám toto tvrzení zdá přehnané, ale když si to spočítáme, zjistíme, že není, a zisky reinvestovat se jednoznačně vyplácí.

Buďte trpěliví a klidní

Investování je dlouhodobá hra a vyžaduje trpělivost. Nedejte se odradit krátkodobými výkyvy na trhu a držte se svého investičního plánu a svých cílů. Nepodléhejte panice a ponechejte své prostředky zainvestované. Podle dostupných statistik z výzkumů právě netrpěliví investoři, kteří chyběli na trhu 10 nejlepších obchodních dní za období posledních 20 let, ztratili na výnosech téměř 3 % p. a. oproti těm investorům, kteří zůstali na trhu po všechny dny ve sledovaném období (údaje jsou založeny na skutečné výkonnosti tržního indexu DJIA).

Monitoring a revize – „dolaďujte“ své portfolio

Pravidelně monitorujte své investice a zvažte revizi svého portfolia na základě aktuálních tržních podmínek a vašich cílů. V pravidelných intervalech (např. ročně, čtvrtletně) je vhodné své portfolio přehodnocovat tak, aby jeho složení a podíl jednotlivých složek odrážel váš investiční profil a situaci na finančních trzích, která se neustále mění a vyvíjí v čase.

Využijte „nákladové průměrování“ = COST AVERAGING EFFECT

Kurz hodnoty podílu fondu, tak jako v případě jiných cenných papírů, může stejně stoupat i klesat. Dá se potom určit nejvhodnější forma a doba k investování? Právě pravidelné investování dává na tuto otázku odpověď. Pokud cena podílu klesá, za fixní částku koupíme více podílů. Když pak cena dosáhne původní úrovně, vaše pozice je lepší. Konečný efekt spočívá v tom, že tržní výkyvy využíváme ve svůj prospěch, přičemž efekt se zvyšuje u fondů, které se vyznačují vyšším kolísáním hodnoty podílu. Je důležité být opatrný a neinvestovat všechny své peníze najednou. Namísto toho investujte část svých peněz a pak sledujte své výsledky, abyste zjistili, zda byste měli investovat více. Věčné dilema běžných investorů –  investovat najednou nebo postupně? Je to podle mého názoru individuální otázka a záleží na osobních preferencích investora a jeho investiční strategii. Níže uvádím některé faktory, které by mohly ovlivnit vaše rozhodnutí o tom, zda je lepší.

Investování najednou:

  • Pokud má investor dostupné volné finanční prostředky, může být pro něj výhodné investovat najednou, protože může okamžitě začít zhodnocovat své peníze.
  • Pokud by trh stoupal, investor by získal užitek z investice okamžitě.
  • Pokud by však trh klesal, investor by mohl zaznamenat větší ztrátu.

Investování postupně:

  • Pokud investor nemá dostupné finanční prostředky na jednorázovou investici, může být pro něj výhodné investovat postupně, například každý měsíc.
  • Toto může pomoci minimalizovat riziko investování v nevhodném čase.
  • Pokud by trh klesal, investor by mohl zaznamenat menší ztrátu, protože by se jeho nákup rozložil v čase.
  • Pokud by však trh stoupal, investor by nemusel mít užitek z investice v plné míře.

Je proto důležité si ujasnit své cíle a finanční situaci a rozhodnout se, která možnost by byla pro vás nejlepší. Investování přes kapitálové trhy je dlouhodobá strategie a měla by se zakládat na vhodné investiční strategii, nikoli na krátkodobých očekáváních. Je také důležité mít na paměti, že minulost nezaručuje výsledky v budoucnosti a investování je vždy spojeno s určitým rizikem.

Závěrem shrnu, kde všechny tyto tipy a rady umíte zúročit. Například ve fondech kolektivního investování jako jsou podílové fondy, které můžeme definovat jako investiční nástroje kolektivního investování shromažďující peníze od investorů a používají je na nákup aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy apod. Tyto fondy mají profesionální licencované správce, kteří jsou zodpovědní za výběr a správu aktiv v rámci fondu. Podílové fondy mohou být pro některé investory vhodnou volbou, protože poskytují možnost širší diverzifikace portfolia a minimalizují riziko, jelikož v portfoliu mohou být zahrnuty různé třídy aktiv, regiony, sektory a odlišné společnosti. Ve srovnání s přímým nákupem akcií nebo jiných finančních produktů mohou podílové fondy být i efektivnější volbou. Správci fondů mají širší přístup k informacím o trhu a mají lepší možnosti na nákup a prodej aktiv. Je však důležité si uvědomit, že podílové fondy mají své vlastní poplatky a náklady, které mohou mít vliv na celkové výnosy.

Nakonec určitě platí pravidlo, že pokud tato problematika vám není blízká, tak o svých investicích a záměrech je dobré si promluvit s naším odborníkem na investiční poradenství, který vám může poskytnout tipy a rady pro zrealizování vašich investičních záměrů, potřeb a cílů.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima

Tříletý daňový test u investic do podílových fondů: klíč k efektivnějšímu investování

Aleš Černý – Interview