Fondy kolektivního investování

19. DUBEN – SVĚTOVÝ DEN INVESTIČNÍCH FONDŮ

pomáhá v popularizaci kolektivního investování v ČR

Od založení vůbec prvního investičního fondu na světě uplyne letos 246 let. Myšlenka kolektivního investování (KI) však přetrvala a získává stále více na popularitě celosvětově i u nás v ČR, o čemž svědčí počet podílových a investičních fondů ve světě a také celkový objem majetku AUM, který pro své klienty spravují investiční a správcovské společnosti. Na konci roku 2018 to bylo ve světě téměř 133 tisíc fondů a 44 bilionů EUR.

Světový den investičních fondů od roku 2012 začal jako první oslavovat Německo, o rok později Rakousko a v roce 2014 se připojili Slovensko s Českou republikou. Cílem bylo zvýšit celkové povědomí o investování do podílových fondů a investičních nástrojů, poskytnout veřejnosti více informací o investičních možnostech a jejich benefitech a poskytnout investorům zázemí pro lepší rozhodování o jejich investicích a dostat do většího povědomí základní rysy a výhody podílových fondů.

Pohled do historie - vznik prvního podílového fondu

19. dubna 1743 se narodil Adriaan van Ketwich, nizozemský obchodník považován za zakladatele investičních fondů. V roce 1774 založil první investiční fond pod názvem Eendragt Maak Magt (V jednotě je síla) pro občany, kteří nakládali skromnějšími finančními prostředky. Uzavřený podílový fond investoval do dluhopisů vlád, bank, úvěrů a plantáží v Západní Indii.

První podílový fond vznikl z podnětu finanční krize, která vypukla v Evropě začátkem roku 1770. Britská Východo-indická společnost si zapůjčila velký obnos financí na podporu svých koloniálních zájmů, zejména v Severní Americe. Klesající příjmy a vysoké náklady z kolonizace spěl do nutnosti záchrany společnosti Britskou státní pokladnou, čehož následky bylo cítit po celém světě. V té době mělo podobné problémy i Nizozemsko. Proto v roce 1774 holandský obchodník Adriaan van Ketwich, předvídavě začal sbírat finance od několika lidí a jako první na světě vytvořil investiční fond. Finanční riziko hlavně pro malé investory bylo omezeno tím, že investice byly rozloženy mezi evropské země a americké kolonie, kde byly investice zajištěny výnosy z plantáží.

Kolektivní investování od té doby prošlo značnými změnami, zejména co se týče vzniku legislativního rámce, různorodosti jednotlivých typů fondů a také způsobu zhodnocování úspor veřejností. Investicemi do podílových fondů, ale i ETF, se může pochlubit stále více Čechů. Výhodami investování do fondů KI - podílových fondů a ETF je dostupnost peněz - likvidita, nevázanost investice, možnost pravidelně investovat, možnost dosáhnout atraktivní výnosy a přehlednost, a při ETF po roce i daňové zvýhodnění.

Investice do fondů KI, tj. podílových fondů a ETF už ani v Česku není ničím výjimečným.

Celkový objem investic v ČR je už tradičně obdobný jako výdaje českého státního rozpočtu. Na konci roku 2019 dosáhl více než 1,58 bilionu korun. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2019. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31. 12. 2019 výše 1,58 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 557 miliard Kč. Od začátku roku 2019 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 16,83 miliardy Kč, tj. o 8,91 % (z 472,98 mld. Kč k 31. 12. 2018 na 557,09 mld. Kč k 31. 12. 2019)

Objem obhospodařovaného majetku v ČR 2019

Postoj Čechů k investování do podílových fondů, akcií či dluhopisů se podle naší zkušenosti za poslední roky naší existence výrazně zlepšuje, a také Světový den fondů připomíná, že investice by nemělo být vnímáno pouze jako něco okrajové, protože se týká každého z nás. Stejně jako se každého z nás týká inflace, která snižuje reálnou hodnotu úspor, tak pokud naši klienti chtějí reálnou hodnotu svých peněz ochránit, musí se poohlédnout i za jinými možnostmi zhodnocování peněz, než jsou běžné spořicí či termínované účty. A tady je naše úloha jako expertů na investiční poradenství na trhu finančního zprostředkování.

Současná krizová situace kolem pandemického viru COVID 19 se podepisuje pod zvýšenou kolísavost aktiv. Přesto zastáváme názor, že i tak existuje stále dostatek důvodů, které v nás vzbuzují optimismus a příliv nových investorů a nových peněz do kapitálového trhu.

Na závěr pár tipů jak bezpečně proplout současnými rozbouřenými vodami kapitálových trhů nebo co (ne)dělat, když jsou trhy rozkolísané:

  1. Nepodléhejte emocím
  2. Dodržujte investiční horizont
  3. Držte se své investiční strategie
  4. Pravidelně investujete, pokračujte. Pokud ne, je nejvyšší čas začít investovat.

 

Ing. Ivan Duvač

Head of Education -  Phoenix Investor SK

Kategorie
Nejčtenější
Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pro úspěšná investiční pravidla a rozhodování klientů PXI

Úrokové sazby nadále s růstovým trendem, úvěry a hypotéky pokračují ve zdražování

Phoenix Black week & Goldem days  – Vítězové 2022

PHOENIX INVESTOR „Money Mindset“ jako správná cesta k vytvoření pozitivního smýšlení o penězích