Diverzifikace investičního portfolia

Proč je diverzifikace pro investora klíčová?

Existuje mnoho investorů, kteří slovo Diverzifikovat slyšeli, ale už méně těch, kteří opravdu rozumí jeho významu a snaží se podle toho řídit svá portfolia. Vysvětlení pojmu se dá shrnout větou:Osobní akciové portfolio by správně mělo být diverzifikované do určité míry, aby se snížilo přirozené riziko plynoucí z držby jedné akcie nebo jednoho druhu akcií“. Jinak řečeno je diverzifikace portfolia způsob, jak snížit riziko poklesu hodnoty investic.

Diverzifikaci běžně provádí i zkušení individuální investoři, manažeři podílových fondů a ostatní. Laicky řečeno, pod diverzifikací si lze představit koupi více druhů cenných papírů, jejichž cena na trhu reaguje ve stejnou dobu různě. Např. na aktuální fázi ekonomického cyklu, zvyšující se geopolitická či měnová rizika v určitých koutech světa, rostoucí či klesající ceny komodit apod.

Diverzifikované investiční portfolio si můžeme představit jako obchod se smíšeným zbožím, ve kterém pokryjete vícero potřeb najednou – od potravin, nápojů, drogerie, až po základní léky nebo oblečení. Oproti tomu „slabou diverzifikaci“ představují všechny úzce specializované prodejny – například prodejna lyží jedné značky. Neznamená to, že tato prodejna si nenajde své zákazníky nebo nebude vydělávat. Jen je mnohem náchylnější k výkyvům, které průběžně nastávají v jejím prostředí.

Ve chvíli, kdy se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem sněhu nejspíš nebude prodejna s lyžemi nikterak závratně prosperovat. Proto se běžně setkáváme s přirozenou reakcí prodejců, kteří diverzifikovali svůj sortiment a začali prodávat také kola. Jednak tím vyrovnali sezónnost svých prodejů a také snížili riziko, že jejich podnik okolním klimatickým vlivům podlehne a zanikne.

Většina profesionálních investičních poradců se shoduje na tom, že ačkoliv diverzifikace není 100% zárukou proti realizaci ztráty z investice, jedná se o obezřetnou strategii, která vede k dosažení dlouhodobých finančních cílů investora. V minulosti již bylo napsáno několik odborných studií, které ukazují, jak diverzifikace reálně funguje. Nicméně, pokud bychom to měli popsat jednoduše, jedná se o rozprostření našich investic přes různé sektory nebo průmyslová odvětví s nízkou korelací (vzájemná propojenost/návaznost), což snižuje cenovou volatilitu.

Diverzifikace rizika - akcie, dluhopisy, hotovost

*jedná se pouze o ilustrační rozložení portfolia

Hlavním důvodem je, že různé sektory nebo průmyslová odvětví se nepohybují nahoru a dolů ve stejný čas nebo ve stejném poměru. Pokud dokážeme vybrat investice v našem portfoliu dostatečně rozmanitě, bude mnohem menší pravděpodobnost, že zažijeme velké propady, protože když budou některé sektory zažívat těžká období, jiné mohou naopak z té samé ekonomické situace prosperovat. To nám umožní z dlouhodobého hlediska snížit riziko a tedy volatilitu (kolísavost) našeho portfolia.

Když například vlastníme jeden podílový fond, který investuje do 100 různých společností, také to nezbytně neznamená, že máme tu správnou diverzifikaci. Mnoho podílových fondů je zaměřeno sektorově, takže vlastnění podílového fondu v oblasti technologií či zdravotní péče znamená, že jsme diverzifikováni v rámci daného odvětví, ale kvůli souvislostem mezi pohyby cen jednotlivých akcií v tomto odvětví nejsme diverzifikováni do té míry, do které bychom mohli být, při investování do jiných sektorů či průmyslových odvětví.

Vyvážené (balancované) fondy nebo řízená portfolia nabízejí lepší ochranu před rizikem než ty se sektorovým zaměřením, protože tyto fondy ve finále vlastní 100 nebo více akcií napříč spektrem celého trhu.

strategie diverzifikace investičního portfolia - akcie, dluhopisy

*jedná se pouze o ilustrační rozložení portfolia

Diverzifikovat je v základě vhodné samozřejmě nejen v oblasti akcií, ale i s ohledem na druhy aktiv a averzi investora vůči riziku, tzn. rozložit investované prostředky mezi akcie, různé druhy dluhopisů a hotovost. V tom nejlepším případě je ideální zvolit adekvátní investiční strategii, dle výsledku Investičního dotazníku vyplněného klientem. Ten totiž přesně zodpoví otázku, jaké riziko (volatilitu) je klient vzhledem ke svým znalostem, zkušenostem a finanční situaci ochoten podstoupit a jaké už nikoliv. Ten největší přínos diverzifikace se ukáže zejména v období krizí a poklesů trhů jaké zažíváme v tomto období.

Ing. Stanislav Brummer
Head Of Education – Phoenix Investor CZ

Kategorie
Nejčtenější

Co to jsou ESG Investice a jaké přinášejí výhody?

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor