Corona – žádné úroky – obavy z inflace. Investovat: ano – ale jak?

Investoři jsou více než kdy jindy znepokojeni současnou situací na trhu. Spořicí vklady se již řadu let neúročí. Tuto situaci ještě zhoršuje současná míra inflace přes 5 %.

Corona také významně přispěla k tomu, že investoři jsou stále bezradnější, jak své peníze investovat. Nedávné studie ukazují, že zájem o cenné papíry výrazně vzrostl – zejména o „udržitelné investice“.

Neuplyne den, kdy bychom neslyšeli nebo nečetli o udržitelnosti. Významně k tomu přispívá zhoršující se a stále tíživější klimatická krize. Mnoho investorů nyní považuje za svou povinnost bojovat proti změně klimatu.

Udržitelnost je také nepostradatelná ve finančním sektoru, a je tedy pevnou proměnnou. Roli nehraje pouze zisk, ale velký význam mají etické, ekologické a sociální aspekty, které přispívají ke zlepšení živobytí. Udržitelné investice se prosadily a stále více generují vyšší výnosy než konvenční formy investic. Ekologicko-etická kritéria v portfoliu nezvyšují riziko ani neznamenají ztrátu výnosu.

Nejčastější formou investování jsou však stále spořicí produkty. I přes skutečnou ztrátu hodnoty chce mít investor své peníze neustále k dispozici a v každém případě je bezpečně investovat. Mezi spořicí vklady patří vkladní knížky, termínované vklady, ale stále více online spořicích účtů.

Naši dobře vyškolení obchodní partneři ve Phoenix Investor to berou jako příležitost ukázat zákazníkům, kteří slibují alternativní investice ke spořicím účtům. Naším úkolem je podporovat naše zákazníky ve všech finančních rozhodnutích. Nabízíme tak šanci na ještě lepší život bez finančních starostí. Naším každodenním cílem je mimořádně dobrá výkonnost zákaznického portfolia a nejlepší zákaznický servis.

Hlavním motivem investování do cenných papírů je dlouhodobé investování a ochrana majetku. Phoenix Investor upřednostňuje investice do investičních fondů s našimi silnými partnery Franklin Templeton a obchodní platformou Moventum v Lucembursku. Investovat lze i malé částky. Navíc díky široké diverzifikaci investice dochází k odpovídající minimalizaci rizik. Neexistují žádné pevné podmínky – kdykoli můžete snadno prodat nebo přejít do jiného investičního fondu. Každý fond investuje do jiných oblastí. Mohou to být: průmyslová odvětví, emitenti, měny, země atd.

Zákazníkům společnosti Phoenix Investor je nepřetržitě poskytován servis našimi přidruženými partnery. Je také přesně analyzováno, v jaké fázi života se zákazník nachází, o jaké plány zákazník usiluje a jaký je cíl zákazníka. Každý zákazník tak obdrží investiční návrh na míru.

Velmi oblíbené je ale také investování do drahých kovů. Stále více zákazníků investuje do fyzického zlata. Phoenix Investor doporučuje investovat 5 až 10 % celkových aktiv do zlata. Drahé kovy mají zejména v době krize stabilní hodnotu a jsou chráněny proti inflaci.

V této souvislosti Phoenix Investor čerpá z mnohaletých zkušeností společnosti All Commodity Intertrading GmbH (zkráceně ACI). ACI nabízí rozsáhlé služby spojené s obchodováním s komoditami již od roku 2004.

„Zlato je jak účinným zajištěním proti inflaci, tak bezpečným přístavem ve finančních krizích. Zlato se za posledních 100 let osvědčilo jako solidní investice, a proto je také vynikajícím doplňkem vašeho vlastního portfolia“ – generální ředitel ACI Christian Pohl.

Naši zákazníci mají možnost uzavřít zlatý spořící plán prostřednictvím ACI. Zlaté cihly lze zakoupit za malé měsíční částky. Tu si může zákazník po dosažení cílové částky nechat dopravit domů nebo pohodlně uložit do trezoru.

Souhrnně je třeba poznamenat, že poradenství zákazníkům je zásadní. Investor oceňuje finanční poradenství, ovšem za předpokladu, že je objektivní a nezávislé. To je důvod, proč Phoenix Investor znamená čestnost, upřímnost a individualitu. To je nejlepší způsob, jak najít správnou investici pro naše zákazníky ve všech situacích.

Naším posláním je poskytovat komplexní a objektivní finanční poradenství našim klientům. Naší motivací jsou doporučení. To se děje pouze tehdy, když jsou zákazníci spokojeni.

Zvláště nyní, v době rostoucí inflace, je důležitější než kdy jindy myslet na vlastní investici. Ale co spouští inflaci? Bude dále stoupat? Vrátí se brzy do normálu? O tom vás budeme informovat v našem dalším článku.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategorie
Nejčtenější

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima

Tříletý daňový test u investic do podílových fondů: klíč k efektivnějšímu investování

Aleš Černý – Interview