Ekonomické vyhlídky a prognózy vývoje pro rok 2022

Ve světě investic na finančních trzích je nejpodstatnějším faktorem vhodně zvolená investiční strategie, které by se investor měl držet i v době nejistoty a v turbulentních pandemických dobách na finančních trzích. Správně zvolená investiční strategie a využití investičních příležitostí mohou skutečně zajistit lepší budoucnost investora, a k tomu vám jistě napomohou i naše vyhlídky a prognózy pro rok 2022.

Vznik varianty omikron onemocnění Covid-19 nám připomněl nejistoty, které přetrvávají v souvislosti s globální pandemií. Přesto očekáváme, že pokud jde o ekonomický růst, rok 2022 bude dalším dobrým rokem, protože globální ekonomika se nadále oživuje. Vnímáme však zpomalování růstu po mimořádně silném roce 2021, protože obrovská podpora, kterou v počátečních fázích pandemie poskytovaly vlády a centrální banky, začíná ochabovat.

Na začátku roku dostane inflace další impuls v podobě výrazného zdražení zemního plynu a elektřiny a nejspíš přesáhne 7% procent, což zabrzdí růst poptávky a celkové oživení ekonomik ve světě. V dalším období by se inflace měla zmírňovat a stabilizovat na přijatelné úrovni 3%, ale tvůrci fiskální a měnové politiky a investoři mezitím budou čelit obtížnému období. Po globálním růstu HDP v roce 2021 na úrovni 5,6 % bude podle prognóz v roce 2022 následovat růst zhruba na hranici kolem 4,0 %.

Hospodářské oživení po pandemii se liší od hospodářských oživení v minulosti. Způsobily to neočekávané problémy v dodavatelských řetězcích, ve kterých vznikly překážky na straně poptávky zdrojů ať už lidských nebo i surovin. Během roku 2021 i v roce 2022 se vyskytnou i problémy na trzích práce, kde firmy bojují s permanentním nedostatkem kvalitních pracovníků.

Nevyvážený charakter oživení světové ekonomiky je vidět z avizovaných statistických údajů o sledování modelů výdajů spotřebitelů v USA a EU. Vyplývá z nich, že objemy maloobchodního prodeje nebo reálného maloobchodního prodeje oživení byly nepoměrně poháněny sektorem zboží, což vytvořilo mimořádný tlak na dodavatelské řetězce a komoditní trhy. Po skončení celosvětové finanční krize v roce 2009 trvalo čtyři a půl roku, než objemy maloobchodního prodeje do této míry překonaly předchozí úrovně. Teď to trvalo zhruba rok a půl.

Politické pobídky v roce 2022 na ústupu

Očekáváme, že důležitou roli při formování ekonomické aktivity v roce 2022 sehraje ukončení vysokých úrovní podpory ze strany centrálních bank a národních vlád. V USA a GB se již omezují politiky silných fiskálních pobídek (politiky týkající se státních výdajů a zdanění, které měly krátkodobě podpořit ekonomiky), které vznikly v reakci na pandemii.

Přestože státní výdaje zůstanou vysoké, celková fiskální politika bude v roce 2022 méně příznivá a po fiskální štědrosti z roku 2021 se očekává půst a reverzní mód QE tzv. „tapering“. V eurozóně je situace jiná a očekává se, že fiskální výdaje zůstanou silné v důsledku Plánu obnovy pro Evropu. Pobídky jsou poněkud menší než v roce 2021, stále jsou však značné. Pokud jde o Čínu, očekává se, že v roce 2022 bude pokračovat ve fiskálních pobídkách prostřednictvím vyšších půjček místních samospráv, částečně to však bude vyplývat z toho, že banky budou vybízeny, aby půjčovaly více.

Posun méně pozitivním směrem v USA a Spojeném království je třeba vnímat i v souvislosti s měnovou podporou (krátkodobé politiky centrálních bank, které mají stimulovat ekonomiky). Centrální banky v těchto regionech ukončují programy kvantitativního uvolňování v souvislosti s pandemií, které se používaly na vkládání peněz přímo do finančního systému. Bank of England (BoE) a Federální rezervní systém USA (Fed) jsou připraveny zvyšovat úrokové sazby. Očekávám, že úrokové sazby v obou ekonomikách pak budou růst i v roce 2023.

Zvýší se soukromá poptávka?

V tomto směru jsou klíčoví spotřebitelé a zde jednoznačně lze očekávat, že domácnosti budou utrácet úspory, které nahromadily během lockdownů v době pandemie. V praxi by to znamenalo pokles míry úspor pod průměrnou úroveň před pandemií 7,5 %, protože budou utrácet nadbytečné úspory. Míra úspor v USA výrazně klesla již v roce 2021, ale pro spotřebu je velmi důležité, aby v roce 2022 klesala dál. Důvodem je, že vyšší inflace stlačila skutečné příjmy, ačkoli ve druhé polovině příštího roku očekáváme zmírnění inflace v USA a ve světě.

V eurozóně a Spojeném království je situace podobná, i když lze odhadovat, že domácnosti v těchto ekonomikách jsou v rámci postupného snižování nadbytečných úspor v dřívější fázi. Posuzovat situaci v Číně je z důvodu nedostatku údajů náročnější, ale předpokládá se, že domácnosti mají méně nadbytečných úspor než u nás na „Západě“. Pro každý z hlavních ekonomických bloků jsme ohodnotili jednotlivé složky měnové a fiskální politiky a potenciál zadržované poptávky. V USA a Spojeném království vidíme na tomto základě mezi lety 2021 a 2022 značné výkyvy od maximální stimulace k mírnějšímu či neutrálnímu postoji. Růstový impuls v eurozóně zůstává silný, zatímco Čína směřuje k větším pobídkám v rámci měnové i fiskální politiky.

Závěrem lze konstatovat, že rozdíl mezi USA/GB a EU/Čínou vytvoří příležitosti na dluhopisových nebo i devizových trzích. S ohledem na četné nejistoty týkající se inflace a růstu, v neposlední řadě ty, které vyplývají z přetrvávajících problémů v dodavatelských řetězcích a nedostatku pracovní síly. Vyšší růst mezd, který se promítne do nákladů a cen, by mohl vést k vyšší inflaci, než se očekávalo, a ke slabšímu růstu, přičemž může hrozit i „stagflace“.Právě pro tyto základní výstupy z konference Investiční fórum 2022 a z prognóz ekonomického vývoje pro rok 2022 bude velmi důležitá hlavně správná volba investiční strategie, trpělivost a pravidelné investování, jakož i diverzifikované akciové portfolio rozšířené o dluhopisy i komodity, jako je např. zlato či ropa a plyn. Výběr jednotlivých investičních produktů určitě doporučuji nechat na našich licencovaných a erudovaných finančních agentech, kteří vám ochotně a rádi poradí s nastavením správného investičního mixu.

Ing. Ivan Duvač
Education manager - Phoenix Investor SK

Kategorie
Nejčtenější

Inflace v Česku se v září zrychlila na 18 % a dosáhla historického rekordu v novém tisíciletí

Základní charakteristika investičního plánování aneb jak se připravit na lepší budoucnost spolu s PHOENIX INVESTOREM

PHOENIX INVESTOR jako spolehlivý průvodce při plánování odchodu do důchodu

Nejčastější typy investorů a investičních strategií