Ekonomika, základní sazba, inflace

Ekonomika, základní sazba, inflace

Úpravou klíčových úrokových sazeb centrální banky stabilizují ekonomiku. Od roku 2008 klíčové úrokové sazby celosvětově klesly na nulu nebo se v některých případech dokonce dostaly do záporných hodnot.

Jaká je základní sazba?

Jedná se o úrokovou sazbu, kterou stanovuje centrální banka (v Evropě: Evropská centrální banka nebo ECB). Tato krátkodobá úroková sazba ovlivňuje další úrokové sazby, jako je EURIBOR. Toto je základní hodnota, která se používá pro investice nebo financování. Centrální banka může kontrolovat nabídku peněz prostřednictvím peněžní zásoby nebo regulace úrokové sazby. Zde je relevantní princip nabídky a poptávky.

Následující graf má opět ilustrovat vývoj:

Kvůli nízkým nebo žádným úrokovým sazbám jsou investoři ochotni více riskovat, aby byli schopni dosáhnout vyšších výnosů.

Problémem je někdy vysoký státní dluh a předlužení národního bankovního systému. Mnoho investorů (spořící účty nebo zůstatky na účtech) vidí svá aktiva v ohrožení. Z tohoto důvodu došlo v posledních letech k úniku kapitálu do cenných papírů (zvláštních aktiv), fyzického zlata a nemovitostí. Zejména v sektoru nemovitostí to vyvolalo enormní nárůst hodnoty, protože poptávka vysoce převyšovala nabídku.

V této souvislosti Phoenix Investor Group a její přidružení partneři podporují své zákazníky při co nejlepších investicích. V zákaznickém portfoliu by proto neměl chybět plán nákupu fyzického zlata na splátky, ale také investice do investičních fondů.

V posledních týdnech a měsících se více mluví o inflaci. Zde hovoříme o trvalém růstu cen zboží a služeb. Zejména ceny pohonných hmot a energií v posledních měsících výrazně zdražily.

Může za to nižší nabídka kvůli omezením výroby během výluk kvůli pandemii COVID-19 a problémům v dodavatelském řetězci.

Inflace ale také znamená, že hodnota peněz klesá. Současná míra inflace se pohybuje kolem 4 % – pro srovnání v roce 2020: 0,5 %. Cílem Evropské centrální banky je roční míra inflace kolem 2 %. Následující graf má ilustrovat aktuální vývoj inflace:

V této souvislosti je třeba zmínit, že peníze na spořicích účtech budou v budoucnu vykazovat ještě vyšší reálnou ztrátu než v předchozích letech. Na spořicích účtech se de facto neúročí, ale inflace zůstane vysoká. Rakouský ekonom Hanno Lorenz počítá, že Rakušané letos a v příštích letech přijdou na spořicích účtech zhruba o 5 miliard eur.

U deflace je to naopak. Hovoříme o trvalém poklesu cen zboží a služeb. I zde platí nabídka a poptávka.

Deflace tedy nastává, když je poptávka menší než nabídka:

– Spotřebitelé mění své nákupní záměry, protože předpokládají, že vše bude stále levněji

– Společnosti již neinvestují, protože neočekávají zisk

– Zboží a služby jsou stále levnější a levnější

– Firmy musí snižovat své náklady = propouštět zaměstnance

– Daňové příjmy státu klesají

– Kolaps ekonomiky

To vše spouští těžkou ekonomickou krizi – deflace = deprese

Aby se tento scénář nenaplnil, světová ekonomika se snaží dosáhnout stabilního ekonomického růstu. To lze mimo jiné měřit hrubým domácím produktem, známým také jako HDP.

HDP je součet konečných produktů, které:

– v průběhu roku

– v zemi

– po odečtení všech záloh

byly vyrobeny.

Hospodářský růst také přispívá k prosperitě. Ale není za to zodpovědná jen ekonomika, ale i naše společnost Phoenix Investor se svými přidruženými obchodními partnery. Společně s našimi klienty hledáme investiční a finanční řešení na míru. Tím, že pomáháme s finančními rozhodnutími, můžeme našim zákazníkům nabídnout šanci na lepší život bez finančních starostí.

Předmět „udržitelnosti“ je středem zájmu budoucích investičních rozhodnutí. Co ale toto slovo znamená a s jakým dopadem na finanční budoucnost? Tomuto tématu se budeme věnovat v příštím příspěvku.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategorie
Nejčtenější

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko