Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investiční vzdělání je klíčovým faktorem pro finanční stabilitu a prosperitu jednotlivců i celých ekonomických regionů. Přestože v posledních letech dochází k nárůstu zájmu o finanční gramotnost a investiční vzdělání, situace ve střední Evropě stále vykazuje výrazné nedostatky. V tomto článku se zaměříme na aktuální stav investičního vzdělání v zemích střední Evropy a identifikujeme klíčové výzvy, které je třeba překonat.

Podle nedávného průzkumu, který analyzuje investiční vzdělání v Evropě, má většina občanů střední Evropy nízkou úroveň finanční gramotnosti. Průzkum, jenž zahrnuje data z osmi evropských zemí, ukazuje, že občané střední Evropy, včetně České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, vykazují nižší úroveň podpory a zájmu o investiční vzdělání ve srovnání se západoevropskými zeměmi (Busemeyer et al., 2023).

Mezi klíčové problémy patří zejména:

  • Nedostatečné Vzdělávací Programy: Ve většině středoevropských zemí není finanční gramotnost součástí školních osnov. To znamená, že mladí lidé často dokončují své vzdělání bez základních znalostí o financích a investicích. Podle OECD je potřeba výrazně zlepšit finanční vzdělávání na základních i středních školách v tomto regionu.
  • Nízká Úroveň Důvěry Ve Finanční Systém: Občané střední Evropy mají často menší důvěru ve finanční instituce než jejich západní protějšky. Tento nedostatek důvěry může odrazovat jednotlivce od aktivního zapojení do investičních aktivit, což dále zhoršuje jejich finanční gramotnost.
  • Kulturní a Sociální Bariéry: V mnoha středoevropských zemích stále přetrvávají kulturní a sociální bariéry, které brání otevřené diskusi o financích. Například ženy v tomto regionu mají často nižší důvěru ve své investiční rozhodnutí a spíše se spoléhají na rady od partnerů či přátel.

Finanční gramotnost, tedy schopnost rozumět a efektivně používat různé finanční dovednosti, je klíčová pro zajištění finanční stability jedince a úspěšného plánování pro budoucnost. Průzkum ukázal, že pouhých 50 % Evropanů dokáže správně odpovědět na základní otázky týkající se financí, jako jsou úrokové sazby, inflace a diverzifikace investic. 

Ženy v tomto ohledu zaostávají ještě více, což je v rozporu s jejich rostoucí finanční nezávislostí, která byla zdůrazněna v jiných studiích. Například průzkum od Ellevest ukázal, že české ženy jsou méně finančně závislé na svých partnerech než americké ženy, ale přesto mají méně znalostí a důvěry ve své investiční rozhodnutí.

Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je nedostatečná finanční výchova v českých školách. Zatímco některé evropské země, jako je Německo nebo Nizozemsko, již integrují finanční gramotnost do svých školních osnov, Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko teprve začíná podnikat první kroky tímto směrem. Podle OECD je potřeba výrazně zlepšit finanční vzdělávání na základních i středních školách, aby se studenti naučili základní finanční dovednosti, které jim pomohou v budoucnu.

Možnosti zlepšení

  • Integrace Finanční Gramotnosti Do Školních Osnov: Zavedení komplexního finančního vzdělání do základních a středních škol by mohlo pomoci mladým lidem získat potřebné znalosti a dovednosti pro efektivní správu svých financí.
  • Podpora Investičních Programů a Nástrojů: Zlepšení dostupnosti jednoduchých a transparentních investičních možností by mohlo usnadnit první kroky na investičním trhu pro mnoho občanů. Například společnosti jako Phoenix Investor v České republice usilují o to, aby investování bylo přístupné pro širokou veřejnost.
  • Zvyšování Důvěry Ve Finanční Systém: Transparentnost a odpovědnost finančních institucí mohou hrát klíčovou roli při obnově důvěry občanů ve finanční systém. To může zahrnovat regulace a iniciativy zaměřené na ochranu spotřebitelů a zvyšování finanční gramotnosti.

Investiční vzdělání ve střední Evropě má před sebou řadu výzev. Zlepšení finanční gramotnosti a investičního vzdělání je klíčové pro ekonomickou stabilitu a individuální prosperitu. Zavedení finančního vzdělávání do školních osnov, podpora dostupnosti investičních nástrojů a zvyšování důvěry ve finanční systém jsou kroky, které mohou výrazně přispět k řešení této situace.V Phoenix Investor se snažíme hlavně o zvýšení povědomí a vzdělání v oblasti financí a investic, pomocí kterých mohou naši klienti dosáhnout lepší finanční stability a připravit se na výzvy budoucnosti.

Reference:
Busemeyer, M. R., & Garritzmann, J. L., & Neimanns, E., & Nezi, R. (2023). Investing in education in Europe: Evidence from a new survey of public opinion. Journal of European Social Policy, 28(4), 0958928717700562. DOI:10.1177/0958928717700562

Phoenix Investor Media

Kategorie
Nejčtenější

Co to jsou ESG Investice a jaké přinášejí výhody?

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor