Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Investování může být výnosným způsobem, jak zvýšit své finanční zdroje, ale s tím přichází i daňové povinnosti, které vyžadují důkladné pochopení. V České republice se daně z investic liší podle typu investice a délky držení investičního nástroje. Tento článek poskytuje přehled o tom, kdy je potřeba vyplnit daňové přiznání a kdy může investor očekávat „klid“ od daňového zatížení.

Příjmy z prodeje cenných papírů

Z hlediska daňových předpisů jsou zisky z prodeje cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy nebo podílové fondy, obecně zdanitelné. V České republice se aplikují specifické časové hranice, po jejichž splnění se může investor vyhnout placení daně z kapitálových výnosů.

Pro akcie a cenné papíry představující podíl v kapitálu společnosti se daně neplatí, pokud jsou drženy déle než tři roky. Od roku 2025 však bude tato výjimka omezena ročním limitem 40 milionů Kč z celkových příjmů. Jakékoliv příjmy nad tento limit budou podléhat standardní progresivní dani (Zdroj).

Příjmy z držby cenných papírů

Dividendy a úroky, které investor obdrží jako výnosy z držby cenných papírů, jsou zpravidla předmětem srážkové daně. Tato daň se aplikuje automaticky v okamžiku vyplacení dividendy nebo úroku. Výše srážkové daně se může lišit v závislosti na dohodách o zamezení dvojího zdanění, které Česká republika má s jinými zeměmi.

Nerezidentní investoři, kteří obdrží dividendy z českých zdrojů, obvykle čelí srážkové dani ve výši 15% nebo 35%, v závislosti na tom, zda jejich země má s Českou republikou uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění (Zdroj).

Kdy musíte vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání je nutné vyplnit v následujících případech:

  • Prodej cenných papírů: Pokud prodáváte akcie, dluhopisy nebo podílové fondy a dosáhnete zisku, tento příjem je obvykle zdanitelný. Existují však výjimky, například pokud jste cenné papíry drželi delší dobu. Pro akcie a podíly je toto období stanoveno na tři roky. Od roku 2025 bude však osvobození od daně omezeno ročním limitem 40 milionů korun.
  • Příjmy z dividend a úroků: Tyto příjmy jsou obvykle zdaňovány srážkovou daní u zdroje. Pokud však srážková daň nebyla zahraničním emitentem správně aplikována nebo pokud je potřeba upravit daňové zaúčtování, může být nutné podat daňové přiznání.

Vždy je vhodné konzultovat vaši konkrétní situaci s daňovým poradcem, aby byla zajištěna správnost a úplnost vašeho daňového přiznání.

Kdy můžete mít klid od daňových povinností

V některých případech můžete být od povinnosti vyplňovat daňové přiznání osvobozeni:

  • Dlouhodobé držení cenných papírů: Jak již bylo zmíněno, pokud držíte cenné papíry delší dobu, může být zisk z jejich prodeje osvobozen od daně. Toto je důležité pro plánování vašich investičních horizontů.
  • Nízké příjmy z dividend a úroků: Pokud jsou vaše příjmy z těchto zdrojů nízké a byly již na zdroji správně zdaněny, nemusí být nutné podávat daňové přiznání.

Závěr

Investoři v České republice se musí zaměřit na detailní pochopení daňových předpisů týkajících se jejich investic. Správné plánování a znalost relevantních daňových pravidel mohou výrazně pomoci minimalizovat daně a optimalizovat výnosy z investic. Je doporučeno, aby investoři využívali služeb profesionálních daňových poradců, aby se vyhnuli jakýmkoli potenciálním komplikacím s daňovými úřady.

Phoenix Investor Media

Kategorie
Nejčtenější

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko