Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Ve finančním světě existuje mnoho pravidel a různých pouček, jaké ideální finanční míry by mohli investoři dosahovat a držet se jich, nicméně tak, jako v běžném životě, nebo třeba při stravovacích návycích či fitness cvičení, nic není univerzální a je třeba přistupovat i ve světě financí ke každému člověku individuálně.

Snad nejznámější lidová moudrost, kterou si dodnes pamatuji z dětství, je v pohádce „Příběh o třech groších“ – poměrně známý alegorický příběh, který se využívá k ilustrování různých konceptů nebo hodnot, včetně finanční gramotnosti a moudrosti při nakládání s penězi. Jde v podstatě o první „příručku finanční gramotnosti“, ve které sedlák vydělá tři groše. Jeden odloží dětem, které ještě nevydělávají,  na budoucnost, jeden buď rozumně půjčí nebo pomůže blízkým a dá ho rodičům, kteří už nevydělávají, a z toho posledního žije a kryje své náklady. K tomuto ekonomickému modelu jej přivedli jeho rodiče a on v tom pokračuje. V jeho chování a zvyku je vidět jistý model fungování společnosti nebo komunity v podobě rodiny.

Na příběh z pohádky O třech groších se dá dívat ještě i z jiného úhlu pohledu. Mohlo by jít o rozdělení našich příjmů na tři části. První část jsou naše nutné výdaje (například strava, drogerie, oblečení, splátky úvěrů, nájemné, platby za energie a PHM, telefon, internet a podobně), druhou část tvoří například spoření na důchod, zdravotní péči pro sebe nebo naše rodiče, třetí částí může být investice do našich dětí, do jejich vzdělání, seberozvoje nebo sportu či zdraví.

Tento příběh si dovolím ještě interpretovat i v závislosti a kontextu s dnešní dobou a moderní formu finanční gramotnosti, a tedy lze vidět ještě jeden následující rozměr:

1. Správné nakládání s penězi: V příběhu O třech groších se každá z postav rozhodne, jak využije svůj jediný groš. Podobně jako v reálném životě je důležité, jak nakládáte s penězi. Investování, šetření a správné plánování financí jsou klíčovými aspekty finanční gramotnosti.

2. Riziko a odměna: Postavy v příběhu mají různé přístupy k riziku. Jeden investuje, druhý šetří a třetí ztrácí a utrácí své peníze. To může ilustrovat důležitost pochopení rizika a odměny při finančních rozhodnutích. Investice přinášejí riziko, ale také příležitosti k výnosům.

3. Dlouhodobý plán: Postava z příběhu, která rozumně šetří, ukazuje na důležitost dlouhodobého plánování a odolávání impulsům okamžitého uspokojení. Tato strategie může být relevantní pro dlouhodobou finanční stabilitu.

4. Sociální aspekt financí: Příběh může mít i sociální rozměr. Postava, která investuje, přispívá k ekonomické aktivitě a růstu, což může být přínosem pro celou komunitu. To může odrážet i sociální odpovědnost a uvědomělost ve finančních rozhodnutích.

5. Vzdělání a poznání: Postavě, která ztrácí a bez rozmýšlení utrácí peníze, mohlo chybět dostatečné vzdělání nebo informace o tom, jak řádně nakládat s penězi. To zdůrazňuje důležitost vzdělávání a zejména vzdělávání se v oblasti financí.

Celkově vzato příběh O třech groších může sloužit jako unikátní a zajímavý způsob ilustrace různých aspektů finanční gramotnosti a způsobů nakládání s penězi. V rámci této alegorie je důležité zdůraznit moudrost při racionálním nakládání s penězi, plánování do budoucnosti a pochopení rizika a odměny.

Ve 21. století snad nejvíce zaběhnuté a jako moderní pravidlo můžeme vnímat pravidlo tzv. „10:20:30:40“, které se často ve finančních odborných kruzích vyskytuje a prezentuje jako ideální, a může se vztahovat na ideální způsob, jak spravovat své finanční zdroje a rozdělovat své příjmy. To znamená, že by se mělo zvažovat, jak by měly být rozděleny klientovy osobní finance pro různé účely. Zde uvádíme určité osobní pohledy a aspekty tohoto pravidla. Pravidlo tohoto druhu může pomoci udržet vyvážený přístup ke správě svých osobních financí a zajistit, že máte dostatek financí na své potřeby, ale zároveň si můžete dovolit i zábavu a investování do budoucnosti. Je však důležité poznamenat ještě jednou, že pravidlo „10:20:30:40“ není univerzálním pravidlem, které by se hodilo pro každého. Každý jedinec má své vlastní finanční cíle, potřeby a okolnosti, a proto je důležité přizpůsobit svůj finanční plán svému konkrétnímu životnímu stylu a cílům. Rovněž je důležité mít rozpočet a sledovat své výdaje, abyste se ujistili, že žijete podle svých finančních možností.

Rozdělení financí na rezervu, investice, splácení úvěrů a životní náklady je druhým důležitým aspektem finanční správy každého rozumného investora. Toto rozdělení může pomoci mnoha lidem dosáhnout finanční stability a zajistit stav a pocit, že spravují své finance zodpovědným způsobem. Zde je podrobnější pohled k doporučené navržené strategii a pravidlu „10:20:30:40“:

1. Rezerva (10%): Udržování rezervy je klíčové pro finanční bezpečnost. Tato částka by měla sloužit ke krytí nečekaných výdajů a nouzových situací. Je to účet, který vám může poskytnout finanční polštář, abyste nemuseli sáhnout po úvěrech v případě nečekaných výdajů, jako jsou opravy auta nebo lékařské účty.

2. Investice do aktiv (20%): Investování je důležité pro budoucnost a růst vašich financí. Tyto investice mohou zahrnovat akcie, dluhopisy, fondy, nemovitosti a jiné investiční nástroje. Tento segment vám umožní budovat bohatství a dosáhnout finančních cílů, jako je důchod nebo investování do vzdělání dětí.

3. Pokrytí úvěrů (30%): Splácení úvěrů by mělo být důležitou součástí vaší finanční strategie. Tento segment vám umožní pokračovat ve splácení hypotéky, úvěrů na auto nebo jiné dluhy. Snahou je dosáhnout finanční nezávislosti a snížit dluhy, abyste se mohli soustředit na investice a budoucnost.

4. Životní náklady (40%): Tento segment pokrývá vaše běžné životní náklady, včetně stravy, bydlení, dopravy a jiných denních výdajů. Je důležité mít přehled o těchto nákladech a snažit se žít podle svých finančních možností.

Toto rozdělení ideálních finančních mír může být vhodné pro někoho, kdo se snaží dosáhnout finanční stability, splatit dluhy a investovat do budoucnosti. Pokud se na závěr na příběh O třech groších podíváme z jednoho či druhého úhlu pohledu, nebo si dokonce najdeme svůj vlastní, pravdou zůstane, že takovým stylem bychom mohli mít své finance pod kontrolou. Věděli bychom, proč a kam je investujeme i odkud k nám přicházejí. Při takovém zodpovědném přístupu k osobním financím by rodinný rozpočet mohl být vždy v dobré kondici a my bychom mohli spokojeněji spát.Nicméně je opět důležité neustále mít na paměti, že každá osoba má své vlastní finanční preference, cíle a potřeby, proto by měl být finanční plán přizpůsoben konkrétním okolnostem. Rovněž je důležité mít zodpovědný finanční rozpočet a sledovat své výdaje, abyste mohli řídit své finance efektivně. Pokud máte pocit, že se v tom všem trošku ztrácíte a necítíte se komfortně s finančním plánováním, může být užitečné konzultovat to s našimi investičními poradci z široké sítě PHOENIX INVESTOR, kteří vám pomohou vytvořit vhodný investiční plán, který bude odpovídat vašim cílům a situaci, bez ohledu na preferované ideální finanční míry.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější

Co to jsou ESG Investice a jaké přinášejí výhody?

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor