Měny a měnové riziko

Často se s tímto pojmem setkáváme, ale ne každý si uvědomuje do jaké míry může být měnové riziko velké. Je povinností každého poradce klienta s tímto aspektem při investování seznámit. Problémem je, že v praxi tomu investiční zprostředkovatelé nevěnují dostatečnou pozornost a klient tak snadno může utrpět ztrátu. Je důležité si uvědomit kde přesně a v čem leží „měnový mechanismus“.

Je to docela jednoduché. Pokud jsem eurový investor – investuji v eurech, ale nakupuji-li investiční nástroj v amerických dolarech, pak podstupuji měnové riziko spojené s pohybem devizového kurzu dolaru vůči euru. Proto například v akciovém fondu bez ohledu na to, jaký vývoj mají jednotlivé podíly, mohu zaznamenat výnos nebo ztrátu.

Například fond xy Indie investující do indických firem je sice denominován v EUR a výsledek je uveden v eurech pro snazší orientaci investora, ale reálně tam vždy klient podstupuje riziko pohybu kurzu eura k indické rupii. Mnohdy to bývá tak, že dané akcie ve fondu negenerují žádné zisky, ale díky měnovému pohybu vykáže fond roční zhodnocení + 9 %. A investor si myslí, jak ta Indie „šlape“.

Investování spojené s investováním do cizích měn je samo o sobě spekulativní.
Na stupnici rizikovosti je na nejvyšším stupni. Je velmi obtížné predikovat, jaký zítra bude kurz dané měny. Je také důležité zdůraznit, že se nejedná o investici do věcné hodnoty. S měnami se obchoduje na měnové burze FOREX. A to často v podobě derivátů, jako swapy, futures a opce. Pokud se bavíme o měnovém riziku u podílových fondů, toto by mělo být vždy a výhradně v režii portfolio manažerů.

Jak jej lze dostatečně eliminovat?

Tady platí staré dobré pravidlo – diverzifikovat a zase jen diverzifikovat. A to napříč celým portfoliem. Ideální vyhledávat produkty, které zajišťují měnové riziko – v eurech. Na trhu je jich dostatek, ať už v podobě managovaných portfolií nebo střešních fondů. Potom se již klient s poradcem mohou soustředit čistě jen na hloubkovou analýzu v rámci regionů a odvětví

Phoenix Investor Group

Kategorie
Nejčtenější

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?