Investiční trojúhelník - úspešná investiční strategie

MAGICKÝ TROJÚHELNÍK JAKO DŮLEŽITÝ ELEMENT PŘI VOLBĚ ÚSPĚŠNÉ INVESTIČNÍ STRATEGIE S PHOENIX INVESTOR

V minulých článcích jste se dozvěděli, co je základem našeho úspěšného PHOENIX INVESTORA, jaké jsou investiční strategiezáklady finančního plánování, nezbytnost analyzování si svého stavu v osobních financích, a hlavně nastavení si správných priorit a cílů na cestě životem a při budování či ochraně svého majetku.

Pokud již tyto principiálně věci známe, tj. víme, jaké zdroje máme k dispozici a jakých cílů chceme dosáhnout v různých životních situacích a etapách, je třeba si dobře analyzovat, jaké možnosti nám investiční svět nabízí a jakou cestou se vydat, abychom co nejdříve splnili a dosáhli svých cílů.

K rozhodnutí, kolik peněz kdy a kam poslat, musíme vědět, jak jednotlivé investiční příležitosti správně posoudit. Je nezbytné znát, jaký výnos můžeme u daných konkrétních investic očekávat, a jaká případná rizika nám při jednotlivých možnostech a nabídkách hrozí.

SPOŘENÍ A INVESTOVÁNÍ

Peníze samy o sobě žádný zisk nikde nepřinesou. Na to, abychom mohli získat výnos, musíme peníze za něco směnit a zříci se jich na určitý čas. V souvislosti s investicemi se můžeme tedy setkat i s častým pojmem „SPOŘENÍ“. Zde však pozor: při spoření se peníze vkládají do finančního produktu s předem daným očekávaným výnosem, jako např. spořicí účet, termínovaný vklad v bance nebo stavební spoření. Naopak „INVESTOVÁNÍ“ však v pravém významu slova musíme vnímat jako vzdání se známé současné hodnoty finančních prostředků, abychom v budoucnu získali předem neznámou hodnotu finančních prostředků, přičemž očekáváme, že daná budoucí hodnota bude vyšší než na začátku investování. Správné investování je tedy o nákupech tzv. aktiv, tj. majetku, který si zajišťujeme s vidinou budoucího užitku z jejich vlastnění, v našem případě jde o výnos z držby aktiv. Aktivum mohou tvořit dané investiční produkty běžně dostupné na finančním trhu, které obsahují zejména:

  • cenné papíry
  • podíly ve firmách
  • nemovitosti (určené k pronájmu)
  • komodity
  • umělecká díla, starožitnosti i archivní investiční vína či whisky

V současnosti se určitě setkáte i s názorem, že investovat se vyplatí i do kvalitního vzdělání. Jednoduše obětuji čas a peníze ve prospěch budoucí vyšší hodnoty informací v mé hlavě ve vztahu k trhu práce.

VZTAH VÝNOSU A RIZIKA

V případě investování nás jako úspěšného „PHOENIX INVESTORA“  vždy musí zajímat vztah mezi následujícími důležitými parametry, tvořících tzv. magický „investiční trojúhelník“:

  • očekávaný výnos (kolik nám to přinese)
  • investiční horizont (kdy nám to přinese)
  • riziko (s jakou mírou jistoty nám to přinese)

Magický investiční trojúhelník - výnos, riziko, likvidita

Zdroj: Autor článku, Phoenix Investor

Pokud se rozhodujete, do čeho budete investovat své volné finanční prostředky, není správně řídit se pouze tím, co na trhu právě „letí“. Podívejte na potenciální investici postupně z hlediska výnosu, rizikalikvidity a ujasněte si, co je pro vás nejdůležitější. Nejefektivnější strategií, jak přežít současnou „COVID-krizi“ a ekonomické turbulence, je hlavně široká diverzifikace (tj. rozdělení) investičního portfolia a kvalitní investiční mix finančních nástrojů. Přesto, že diverzifikace je odborníky považována za nejdůležitější a bezpečnou strategii, často se na ni zapomíná. Diverzifikace investičního portfolia zahrnuje široké spektrum investičních nástrojů, a také produkty s pevným úrokem, tj. vládní dluhopisy, základní celosvětově známé akciové indexy a fondy kolektivního investování, které je obsahují (např. S ​​& P 500, MSCI WORLD index, DJ Index), ale i pro spotřebitele významné investice s nízkým rizikem. Dále sem můžeme do portfolia zařadit i komodity (např. zlato, diamanty), jiné formy věcí s majetkovou hodnotou (typu „real estate“) či jiné formy umění a uměleckých sbírek.

A ještě lépe bude, když si s námi o tom popovídáte a využijete profesionálních služeb naší společnosti prostřednictvím široké sítě odborně vyškolených investičních poradců a finančních agentů naší společnosti PHOENIX INVESTOR. Jednotlivé finanční produkty zohledňující různé vztahy parametrů z magického trojúhelníku si rozebereme konkrétněji příště v dalším článku.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima

Tříletý daňový test u investic do podílových fondů: klíč k efektivnějšímu investování

Aleš Černý – Interview