Investování do zlata - trh drahých kovů

ZLATO JAKO UNIKÁTNÍ POJISTKA – vůči špatným politickým, ekonomickým a finančním scénářům

Minulý rok 2020 byl pro zlato enormně štědrý až přímo rekordní. Je velmi pravděpodobné, že pozitivní trendy i poptávka investorů po zlatě zůstanou vysoké i v roce 2021. Zvyšování ceny zlata způsobují i centrální národní banky, což by mohlo tento rok jeho cenu posunout do nových výšin. V roce 2020 nebylo mnoho důvodů ke štěstí v běžném životě. Pandemie koronaviru COVID-19 změnila svět ve všech oblastech, jak jsme ho dosud neznali. Přinejmenším z pohledu rozumně chovajících se investorů může být útěchou, že nejstarší forma investice na světě, jakou zlato bezpochyby je, opět působivě prokázala svůj status bezpečného přístavu v turbulentních časech v krizi.

Uplynulý rok si budeme moci navždy pamatovat jako rok zlata. Cena tohoto vzácného žlutého kovu v minulém roce dosáhla bezprecedentního maxima s cenami nad 2 000 USD za trojskou unci. A i přes mírný pokles po dosažení svého historického maxima zvýšilo svou hodnotu v době od ledna do prosince 2020 téměř o 25 % . Je to jedna z nejvýnosnějších tříd aktiv minulého roku, dokonce daleko před průměrem světových akcií.

Zlato je materiální bohatství odolné vůči vlivu času a krize.

Hlavní důvody proč "PHOENIX INVESTOR RADÍ" a vidí zlato jako materiální bohatství odolné vůči vlivu času a krizi, a lze jej jednoznačně chápat jako "pojistkou" vůči špatným politickým, ekonomickým a finančním scénářem. Pro vysvětlení této obrovské atraktivity zlata si pomůžeme argumenty od renomovaného investičního analytika Carla Alberta De Casa:

  1. Zlata je málo. Podle amerického geologického úřadu USGS jsou zásoby zlata na celém světě, které jsou v současnosti známé a ekonomicky životaschopné, asi 50 000 To odpovídá kostce s délkou hrany necelých 14 metrů. Pro srovnání: množství zlata dosud vytěženého v historii lidstva by odpovídalo kostce s délkou hrany 21,3 metru.
  2. Na rozdíl od běžných peněz centrálních bank nelze zásoby zlata svévolně zvětšovat. Proces umělé výroby syntetického zlata (pouze teoreticky) by spotřeboval obrovské množství energie a peněz na vývoj.
  3. Zlato je prakticky nezničitelné. Protože nepodléhá korozi, téměř všechno zlato, které se vytěžilo za posledních 7000 let, tedy kolem 200 000 tun,je tu stále k dispozici.

Tyto tři aspekty dělají ze zlata silné aktivum, které rozhodně nabízí vysokou ochranu před inflací. V době krize se vždy považoval právě tento žlutý kov za bezpečný přístav, což mnohým investorům vyhovuje, zejména v dnešní době, která se vyznačuje obrovským nárůstem státního dluhu a rozpočtových deficitů, scénářem vývoje s negativními úrokovými sazbami.

Podle Gold Industry Group (GIG) a World Gold Council (WGC) se objemy investované do ETF fondů investujících do zlata zvýšily v době od ledna do října 2020 o senzačních 1022 tun a dosáhly historického maxima 3 900 tun. I když v listopadu došlo k mírnému odlivu kapitálu, WGC je ve své nejnovější měsíční zprávě optimistická a předpokládá, že zlato bude i v tomto roce 2021 velmi žádané jak u velkých, tak i u běžných investorů.

Přetrvávající zvyšující se obavy z měnové stability.

Odhady a šance, že tento drahý kov bude i nadále oblíbený v hledáčku investorů, jsou velmi příznivé. I když se už v prosinci roku 2020 začala řádně přeočkovávat populace proti koronaviru COVID-19, dlouhodobé škody na globálních, ale i národních ekonomikách způsobené lockdownem a restriktivními protiepidemiologickými omezeními zatím nelze přesně odhadnout, ale rozhodně budou znatelné a poklesy HDP budou dvojmístné.

Hlavním důvodem, který dělá zlato téměř nevyhnutelným a tolik žádaným u každého investora, spočívá ve stále expanzivnějších opatřeních přijatých centrálními bankami, zejména FedemECB. Jejich programem na nákup dluhopisů v hodnotě miliard USD natolik nafoukly situaci se státním dluhem, až si člověk musí klást otázku, jak budou tyto prostředky v budoucnosti splaceny. Fed ani ECB v dohledné budoucnosti neuvažují o odchýlení se od své strategie a cesty masivního tištění peněz - tzv. kvantitativního uvolňování (QE).

Naopak, když se ekonomika opět dostane na kolena, což nemůžeme vyloučit, "tempo tištění peněz" by mělo ještě zvýšit. Toto a stejně rapidně zvyšování dluhu zemí téměř ve všech průmyslových odvětvích národního hospodářství pravděpodobně ještě více podpoří obavy investorů z měnové stability a vyvolání inflační spirály, což může přerůst až v hyperinflaci.

Vyhlídky na nová historická maxima v roce 2021

Ve prospěch zlata nakonec hovoří i přetrvávající mimořádná situace v oblasti úrokových sazeb. Je dobře známo, že zlato nepřináší žádný dlouhodobý fixní příjem, ale to ani hodně státních dluhopisů a většina bankovních vkladů. Výnosy 10letých dluhopisů německých bank byly roky negativní. V prognózách většiny ekonomů se předpokládá, že akutní nedostatek úrokových sazeb se z dlouhodobého hlediska nezmění. Skutečnost, že cena zlata navzdory měnovými opatřením přijatými centrálními bankami nedávno pozastavila růst, je způsobena relativně mírným vývojem spotřebitelských cen. Míra inflace v eurozóně v listopadu minulého roku 2020 činila pouze 0,3 procenta, v USA to bylo jen 0,2 procenta. Pokud by se inflace v průběhu roku zvýšila, což je dost možné vzhledem k oživení cen energií, přineslo by to ještě větší napětí v úrokových sazbách. Zlato by se pak stalo ještě atraktivnějším ve srovnání s úrokovými investicemi. To by mohl být právě startovací signál pro nová historická maxima.

Právě díky tomu, že zlato je ověřeným platidlem již tisíce let, tak jako investiční produkt nepodléhá "módním" trendům, a proto pro klienty představuje určitou formu jistoty a stability v jinak bouřlivém tržním prostředí dnešní pandemické době COVID-19.  Proto si myslím, že i v následujícím roce investice do fyzického zlata zůstanou dobře podporovány přílivem nových investorů, zatímco spotřeba zlata by měla těžit z rodícího se hospodářského oživení zejména na rozvíjejících se trzích - "emerging markets". Rizikem však vnímám, a nač si třeba dávat pozor, pokud jde o výkonnost hospodářka růstu, je oblast vakcinace a přeočkování populace, které trvá poměrně déle, než se původně očekávalo, kvůli logistické složitosti, nedostatku personálního a technického vybavení nebo zvýšenému počtu nových mutací kmene COVID -19.

Klienti Phoenix Investor Gold mají možnost nákupu fyzického zlata přes našeho partnera společnost All Commodity Intertrading GmbH "ACI" a mohou ho nakupovat pohodlně a postupně po měsíčních intervalech na splátky již od 30, - EUR a 24 hodin denně přes online e-shop www.safeandhome.com nebo přes naši mobilní aplikaci Phoenix Mobile.

Naše nove vzniknutá obchodní společnost Phoenix Investor Gold participuje na tomto projektu a napomáhá touto možností finančnímu spotřebiteli část svých úspor odložit i do nákupu fyzického zlata, zejména kvůli snížení volatility jeho finančních aktiv, a také na rozšíření a diverzifikaci skladby klientského majetkového portfolia. "Zlato navíc chrání investora při turbulencích na finančních trzích a v době krize, kdy hodnoty burzovních indexů klesají, cena zlata obvykle roste nahoru" - Mgr. Ján Kurhajec, jednatel spol.

A právě proto se  při budování a ochraně svého majetku část úspor (cca 10-20 %) obecně doporučuje držet právě ve fyzickém zlatě jako bezpečném přístavu v těchto turbulentních časech způsobených pandemií koronaviru COVID-19 a jejími ekonomickými dopady.

Ing. Ivan Duvač
PHOENIX INVESTOR GOLD

Důležité právní informace – Disclaimer

Kategorie
Nejčtenější

Směřujeme opět po dlouhé době růstu a prosperity ke globální recesi?

Pro Elišku

Phoenix Investor Gold jako unikátní průvodce investováním do zlata

Světový den investičních fondů - 19. duben

SVĚTOVÝ DEN INVESTIČNÍCH FONDŮ POMÁHÁ V POPULARIZACI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V SR A ČR – 19. DUBEN