Investiční plán - jak správně investovat

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN (SIP) JAKO PRŮVODCE ÚSPĚŠNÉHO INVESTORA

Co je to systematický investiční plán (SIP)?

Systematický investiční plán (SIP) je plán, ve kterém investoři uskutečňují pravidelné, stejné platby do podílového fondu nebo ETF, investičního obchodního účtu nebo do penzijního účtu např. i přes II. pilíř důchodového zabezpečení.

SIP umožňují investorům pravidelně šetřit i s menším množstvím peněz a zároveň těžit z dlouhodobých výhod průměrování nákladů CAE (Cost average effect). Použitím správné investiční strategie a CAE investor nakupuje investici pomocí pravidelných rovnoměrných převodů finančních prostředků, aby tak postupně budoval majetek nebo své investiční portfolio.

Zákon složeného úročení: "Návraty a benefity plynoucí z SIP jsou malým zázrakem, umocněné složeným úročením, což lze považovat za 8. div světa."

Systematický investiční plán nebo SIP – pod tímto pojmem si můžeme představit investiční schéma, ve kterém investor pravidělně investuje pevně stanovenou částku, v určené frekvenci (týdně, měsíčně nebo čtvrtletně), po stanovený časový interval a těží z moci složeného úročení. Pomocí SIP může investor investovat například pouze 50 nebo 100 EUR měsíčně, a přesto se bude moci těšit z bohatství, které ho čeká na konci investičního horizontu. Anatocismus tzv. "Compounding", v podstatě znamená, že výnosy z vaší základní investice se investují znovu a znovu, během opakovaných období, čímž se zvýší původně investovaná částka a v následujícím roce se dosáhne vyšší návratnosti.

Kdo může investovat do SIP?

Každá osoba, se může stát investorem a následně i rentiérem, pokud má pravidelný příjem, jako například:

 1. Příjem ze mzdy / z podnikání
 2. Příjmy z pronájmu
 3. Úrokový výnos
 4. Příjem z anuity nebo Pojistné renty.

 

Výhody SIP

 1. Není třeba spekulovat nebo se soustředit na načasování a stav trhu. Věří v koncepci zprůměrování nákladů a Cost average effect.
 2. Jde o flexibilní typ investice. Investor může vybrat celou nebo částečnou částku dokonce i během funkčního období SIP. Během držby může být výše investice zvýšená nebo snížená.
 3. Částka se investuje pravidelně, takže nedochází k malému nebo žádnému vlivu volatility trhu (průměrování jednotkových nákladů).
 4. Pasivní a automatizované (měsíční splátky mohou odečíst automaticky přes inkaso nebo trvalý příkaz).
 5. Je možné investovat malé částky od 50 EUR do PF a od 20 EUR do ETF. Většina fondů začíná již tak nízké měsíční sumy.
 6. Vytváří se také zvyk šetření a investování u jednotlivce.
 7. Čím déle investujete, tím vyšší jsou výnosy.

 

SIP založené na cílech:

My ve Phoenix Investor jsme přesvědčeni, že pravidelné investiční schématu tzv. SIP, které jsou navíc založeny na individuálních cílech investora, jsou nejlepším investičním nástrojem na plánování osobních financí. Ať už jde budování majetku, našetřit si na vzdělání nebo pro vstup do života, ať už manželství či věno dětí, odchod do důchodu, nákup luxusní věci nebo prostě plánování dovolené.

Toto "návykové" pravidelné investování přes S.I.P. vybuduje disciplínu ve vašem přístupu a nebudete už více pod stresem a pocitem chamtivosti, či strachu z trhů. Naučíte se více soustředit na to podstatné – a to vaše cíle než na samotné výnosy.

My ve Phoenix Investor spolupracujeme s největšími světovými poskytovateli finančních produktů a snažíme se klientům poskytnout ta nejvhodnější řešení. V naší společnosti usilujeme o to, aby bylo riziko investice klientovi nejen řádně vysvětleno, ale i správně pochopeno. Jsme pyšní, že se staráme o zákazníky s vysokými nároky a očekáváními. V neposlední řadě jim umíme poskytnout informace směřující i k možnostem nákupu fyzického zlata.

Víme, že důvěra se získává velmi těžko, a jsme připraveni Vás přesvědčit o tom, že si ji zasloužíme. Díky našim zkušenostem v oblasti investičního poradenství Vám můžeme poskytnout služby na vysoké úrovni. Pravidelné investice vyžadují trpělivost, dodržení strategie a disciplínu investora. Pouze takto lze dosáhnout dobrých výsledků. Doporučení spokojených klientů jsou pro nás motivující a nezávislost je naším závazkem.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education - Phoenix Investor

Důležité právní informace – Disclaimer

Tento materiál je určen pouze pro obecný zájem a neměl by se interpretovat jako individuální investiční poradenství nebo doporučení nebo žádost o koupi, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru nebo přijetí jakékoliv investiční strategie. Nejde o právní, investiční nebo daňové poradenství. Vyjádřené názory jsou názory našeho head of education manažera a komentáře, názory a analýzy se poskytují k datu zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran z internetu.

Společnost PHOENIX INVESTOR CZ  ani PHOENIXARM AG  nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na názory a analýzy připomínek uvedené v materiálu je výhradně na uvážení uživatele. Toto není úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakéhokoliv odvětví, bezpečnosti nebo investic a neměla by se považovat za investiční doporučení. Fakta jsou převzata ze zdrojů, které se považují za spolehlivé, ale nebyla nezávisle ověřena z hlediska úplnosti nebo přesnosti. Na tato stanoviska se nelze odvolávat jako na investiční poradenství nebo jako nabídku na konkrétní zabezpečení.

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Všechny investice zahrnují rizika včetně možné ztráty jistiny. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétně odvětví nebo obecných tržních podmínek. Se zahraničním investováním jsou spojena zvláštní rizika včetně výkyvů jmen, hospodářské nestability a politického vývoje; investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory. Pokud se strategie zaměřuje na konkrétní země, regiony, průmyslová odvětví,  nebo typy občasných investic, může být vystavena většímu riziku nepříznivého vývoje v takových oblastech, jako je strategie, která investuje do širší škály zemí regionů, odvětví nebo investic.

Kategorie
Nejčtenější

Interview Magic Night 2023

Pravidelná péče o zákazníka jako správná cesta budování klientského majetku

Ropa a cena plynu. Mají se domácnosti na co těšit?

19. duben – Světový den investičních fondů – pomáhá v popularizaci kolektivního investování v ČR a SR