Investování v době krize koronaviru

PŘÍLEŽITOSTI A TRENDY VE SVĚTĚ TECHNOLOGIÍ V ČASECH PANDEMIE COVID – 19

Poslední dobou se v médiích šíří zprávy o výraznějším poklesu na akciových trzích. Nejistota způsobená hlavně šířením koronaviru vedla k přepadům a větším korekcím na světových burzách. Kromě ztrát na lidských životech, přináší virus také potenciální hospodářské a tržní důsledky nejen pro celý asijský světadíl, ale i pro svět jako celek. Ohniska nákazy se přesunula z Asie přes Evropu až do Ameriky. Nyní dominuje a prvenství v počtu nakažených přebírá Latinská Amerika.

Stejně jako naše společnost Phoenix Investor, i mnohé větší firmy v době sociálního odloučení a karanténních opatření, jsme přešli do online prostoru a světa moderních technologií. Technologické firmy jsou pro ekonomiku a obchod stále důležitější, obzvláště pak v komplikovaných obdobích jako je právě teď. Toto odvětví dominuje na akciových trzích a v důsledku trendů digitální transformace bude i nadále růst. Sedm z deseti nejhodnotnějších společností světa je součástí technologického sektoru.

 

Nejcennější společnosti podle tržní kapitalizace (v mld. USD)

Nejcennější společnosti podle tržní kapitalizace graf
Zdroj: Franklin Templeton

Naši klienti, kteří investují zejména v podílových fondech správcovské společnosti Franklin Templeton, konkrétně v jednotlivých fondech a regionech Emerging nebo Frontier Markets, i do volatilnějších fondů typu Technology, Biotechnology apod., zažívají stejnou situaci a mají stejné myšlenky, srovnatelné se s obdobím propuknutí viru SARS v roce 2003. Situace kolem koronaviru-COVID19 se již ze zdravotnického a epidemiologického pohledu uklidňuje, a uvidíme, jak se ekonomicky projeví výpadky v produkci a poklesu objednávek v průmyslu a službách.

Spotřeba je významně důležitějším přispěvatelem hospodářství, než v roce 2003 v době epizody SARS, a nyní představuje více než 70 % růstu čínského hrubého domácího produktu (HDP) (oproti méně než 40 % v roce 2003). To vede k přesvědčení, že hospodářský růst může být závažnější v zhoršujících se podmínkách, jako v roce 2003. Sektory, jako například cestování, volný čas, maloobchod a vybrané podsegmenty spotřeby domácností budou pravděpodobně v blízké budoucnosti přímo ovlivněny koronavirem. Jelikož se Čína, ale i jiné země z BRIC, staly nedílnou součástí globálního dodavatelského řetězce, jakákoliv další prodloužení uzavření jejich závodů by pro nadnárodní společnosti ve světě představovalo riziko spojené s dočasným přerušením celkového dodavatelského řetězce.

Vlády v Číně, EU či USA, ale i zbytku světa, začaly reagovat na zpomalení hospodářství prostřednictvím stimulačních opatření, jako jsou snížení úrokových sazeb, opatření na podporu výdajů na infrastrukturu nebo pro zvýšení spotřeby. FEDECB začaly masivně tištění nových peněz tzv. QE nebo "helicopter money", což svědčí o záměru napumpovat nové peníze do ekonomiky, podpořit rychlejší uzdravení ekonomiky a uklidnění na kapitálových trhů. Navzdory negativnímu krátkodobému dopadu, dlouhodobý výhled pozvolného růstu světového hospodářství a zotavení ekonomik budeme nadále sledovat a prognózy upravovat. Hromadné zavádění SMART technologií, zvyšující se spotřeba a prémie (zvyšující se poptávka spotřebitelů po prémiovém kvalitním zboží), modernizace výroby a vládní reformy by měly pomoci zemím vymanit se z tohoto náročného období silnější a soběstačnější s více pilíři hospodářské podpory.

Současné ohnisko korekcí na trzích se vyskytlo po roce silné výkonnosti na akciových trzích (kde byly u indexech S & P 500, MSCI All Country World (ACWI) a MSCI China v roce 2019 zaznamenány nárůsty o 29 %, 27 % a 24 % na nová historická maxima). Asijské, Latinsko-Americké, ale i světové akciové trhy se již propadly od svého maxima v polovině ledna do konce března 2020 v průměru 30 %, ale začali za poslední měsíc duben / květen 2020 znovu růst. Zatím to vypadá na kapitálových trzích na písmeno V, ale může dojít k další korekci, a modifikovat se dosavadní vývoj na trzích na písmeno W nebo U nebo dokonce L.

Věříme, že kombinace faktorů, včetně těch, které jsou uvedeny výše, začnou přitahovat více investorů, kteří jsou oprávněně skeptičtí po několika letech slabé návratnosti v rámci komoditních odvětví. I když samozřejmě nemůžeme předpovídat úplné důsledky koronaviru, komodity se vždy obecně považovaly za vysoce citlivé na potenciální slabost poptávky.

Existuje názor, že investory nadměrně potrestaly související akcie s přírodními zdroji, zejména ve srovnání s širším trhem. V době, kdy tržním akciím dominují sentiment a hybnost, jsou akcie, které dosáhly slabou výkonnost, snadným cílem získávání hotovosti, a myslíme si, že by to mohlo vytvořit příležitost investovat do energetických a materiálových akcií, ve kterých zůstanou dlouhodobé fundamenty stabilní. Na základě výše zmíněných faktů a analýzy finančních trhů se domníváme, že existují mírně zvýšená tržní rizika kratšího charakteru a větší narušení magnitudy způsobené momentálními výkyvy na trzích vlivem koronavirus COVID-19. Stále vidno i zvýšená globální rizika spojená se zpomalením celkového globálního ekonomického růstu.

My ve Phoenix Investor budeme prosazovat filozofii u našich agentů ve smyslu komuniké s klienty, aby umisťovali peníze do aktivně manažovaných portfolií, případně v kombinaci s pasivními strategiemi s automatickým rebalansingem. To proto, aby minimalizovali dopady případných výkyvů a korekcí trhů spojených s nadhodnocenými třídami aktiv, či uspokojením části investorů. Rychlé šíření paniky spojené s COVID-19 bylo jasnou připomínkou toho, že se mohou kdykoli vyskytnout další neočekávané události, a že kvalitní diverzifikace portfolia a dodržení investičního horizontu zůstávají kriticky důležité. Nejdůležitějšími předpoklady úspěšné investice jsou kromě sledování volatility, poplatků a diverzifikaci portfolia, zejména pravidelnost investování s využitím všech výhod Cost Average efect a hlavně dostatečný investiční horizont, bez podléhání panice a okamžitým, emocemi poháněným rozhodnutím.

V těchto dnech nejvíce platí pravidlo, že čas je nejlepším přítelem investic. Na druhé straně, emoce jsou jejich největším nepřítelem. Současná situace na finančních trzích není důvodem pro ukvapená rozhodnutí, které nakonec vždy vedou k horším investičním výsledkům. Jedině dodržení systematičnosti (S.I.P.) a investičního horizontu, který si naši klienti zadali při investičním poradenství a otevření majetkového účtu, přinese očekávané ovoce. Tržní výkyvy vždy představují dobrou příležitost pro investory k nákupu a vždy byly takové propady překonány. Pokud je všichni budeme takto vnímat, tak společně dokážeme klientům pomoci úspěšně ochránit a povznést majetek.

 

Ing. Ivan Duvač
Head of Education - Phoenix Investor SK

__________________________________________________

Důležité právní informace – Disclaimer

Tento materiál je určen pouze pro obecný zájem a neměl by se interpretovat jako individuální investiční poradenství nebo doporučení nebo žádost o koupi, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru nebo přijetí jakékoliv investiční strategie. Nejde o právní, investiční nebo daňové poradenství. Vyjádřené názory jsou názory head of education manažera společnosti a komentáře, názory a analýzy se poskytují k datu zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran, z internetu a společnosti Franklin Templeton. Společnost PHOENIX INVESTOR CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na názory a analýzy připomínek uvedené v materiálu je výhradně na uvážení uživatele. Toto není úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakéhokoliv odvětví, bezpečnosti nebo investic a neměla by se považovat za investiční doporučení. Účelem je poskytnout pohled na proces a dopady epidemie KORONAVIRU COVID - 19. Fakta jsou převzata ze zdrojů, které se považují za spolehlivé, ale nebyla nezávisle ověřena z hlediska úplnosti nebo přesnosti. Na tato stanoviska se nelze odvolávat jako na investiční poradenství nebo jako nabídku na konkrétní zabezpečení.

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Všechny investice zahrnují rizika včetně možné ztráty jistiny. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétních odvětví nebo obecných tržních podmínek. Se zahraničním investováním jsou spojena zvláštní rizika včetně výkyvů jmen, hospodářské nestability a politického vývoje; investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory. Pokud se strategie zaměřuje na konkrétní země, regiony, průmyslová odvětví, odvětví nebo typy investic z času na čas, může být vystavena většímu riziku nepříznivého vývoje v takových oblastech, jako je strategie, která investuje do širší škály zemí regionů, odvětví nebo investic.

Kategorie
Nejčtenější

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima

Tříletý daňový test u investic do podílových fondů: klíč k efektivnějšímu investování

Aleš Černý – Interview