Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Korporátní dluhopisy představují v dnešní době velice populární investiční nástroj, který mnoha investorům nabízí atraktivní kombinaci výnosu, rizika a likvidity. Tyto dluhopisy jsou vydávány společnostmi s cílem získat financování pro své podnikatelské aktivity, ať už jde o rozšíření, restrukturalizaci nebo refinancování stávajících dluhů. Přestože korporátní dluhopisy mohou být pro investory přitažlivé kvůli možnosti vyššího výnosu ve srovnání s vládními dluhopisy, je důležité si být vědom rizik, která s sebou nesou.

Co to vlastně jsou korporátní dluhopisy?

Korporátní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vydávají soukromé nebo veřejné společnosti. Když investor koupí korporátní dluhopis, ve skutečnosti půjčuje peníze společnosti, která tyto peníze slibuje vrátit na konci stanoveného období spolu s pravidelnými úrokovými platbami, známými jako kupóny. Úroková sazba korporátních dluhopisů může být fixní nebo variabilní a odráží jak úrokové sazby na trhu, tak kreditní riziko vydávající společnosti.

Rizika spojená s korporátními dluhopisy

  • Kreditní riziko

Jedním z hlavních rizik spojených s korporátními dluhopisy je kreditní riziko, neboli riziko, že vydávající společnost nebude schopna splácet svůj dluh nebo úroky z dluhopisu včas. Kreditní riziko je částečně odráženo v kreditním ratingu společnosti, který poskytují ratingové agentury jako Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch. Společnosti s nižším kreditním ratingem (tzv. high-yield dluhopisy) obvykle nabízejí vyšší výnos, aby kompenzovaly investorům vyšší riziko.

  • Úrokové riziko

Úrokové riziko je dalším významným faktorem, který může ovlivnit hodnotu korporátních dluhopisů. Když úrokové sazby na trhu stoupají, ceny stávajících dluhopisů s nižšími úrokovými sazbami obvykle klesají, protože nově vydávané dluhopisy nabízejí atraktivnější výnosy. Toto riziko je zvláště významné pro dluhopisy s delší dobou do splatnosti.

  • Likviditní riziko

Likviditní riziko odkazuje na možnost, že investor nebude schopen prodat dluhopis za přijatelnou cenu před jeho splatností. Některé korporátní dluhopisy mohou být méně likvidní než jiné, což může ztížit jejich prodej bez výrazného snížení ceny.

  • Riziko znehodnocení

Investice do korporátních dluhopisů také nese riziko znehodnocení, zejména v případě, že inflace překročí úrokovou sazbu dluhopisu. To může vést k poklesu reálné hodnoty vrácených peněz.

Korporátní dluhopisy mohou být pro investory přitažlivé díky potenciálu vyšších výnosů ve srovnání s tradičními bezpečnějšími investicemi, jako jsou vládní dluhopisy nebo podílové fondy, které nemají stanovený pevný výnos. Nicméně, je nezbytné pochopit a řádně vyhodnotit rizika spojená s těmito investicemi, včetně kreditního, úrokového, likviditního a rizika znehodnocení vaší potenciální investice. Důkladná analýza a diverzifikace portfolia jsou klíčové pro minimalizaci těchto rizik a dosažení stabilního výnosu z investic do finančních nástrojů, a k tomu vám můžou naši profesionální poradci z Phoenix Investor pomoct.

Ing. Stanislav Brummer
Managing director Phoenix Investor CZ

Kategorie
Nejčtenější

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?