Měření inflace - Index spotřebitelských cen

JAK SPRÁVNĚ VNÍMAT A ROZUMĚT POJMU INFLACE Z POHLEDU SPOTŘEBITELE

Co je to inflace a jak ovlivňuje inflace ekonomiku?

Inflace je obecný růst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice. Příliš velká inflace může znamenat, že se ekonomika „přehřívá“, zatímco velmi nízká inflace může být předzvěstí hospodářské recese. V závislosti na zvoleném souboru použitých zboží a služeb se počítá několik typů hodnot inflace, které se sledují jako inflační indexy. Nejběžnější používanými indexy inflace jsou index spotřebitelských cen (CPI) a index velkoobchodních cen (WPI). Index výrobních cen (PPI) se také používá pro měření inflace ve vztahu k výrobcům.

Inflace je kvantitativní měření míry, jakou se v určitém období zvyšuje průměrná cenová hladina koše vybraných zboží a služeb v ekonomice. Je to nárůst obecné úrovně cen, když za jednotku měny nakupujeme skutečně méně než v předchozích obdobích. Inflace, často vyjádřená v procentech, tedy naznačuje pokles kupní síly národní měny ať EUR (CZK, USD). Inflaci lze porovnat s deflací, ke které dochází, když ceny místo toho klesají.

Inflace v ČESKU dosáhla za 20 let téměř 200% a za posledních 20 let ubrala kupní síle peněz více než polovinu. A právě proto jen málokterý Čech dokázal své volné zdroje ochránit před růstem cen. Cenová hladina v Česku se za ostatní dvě dekády více než zdvojnásobila. Průměrná inflace tak dosáhla 4% ročně. Zboží a služby, které si mohl Čech koupit před 20 lety za ekvivalent 100 eur, dnes stojí zhruba 215 eur. Jinak řečeno, kupní síla peněz klesla za tento čas o zhruba 54% .Priemerná česká domácnost své volné zdroje před takovým vývojem inflace nedokázala ochránit.

Jak tedy ochránit volné zdroje před jejich znehodnocováním inflací?

Odpověď se skrývá v rozumném investování do akcií a do dluhopisů přímo nebo přes fondy kolektivního investování – PF a ETF, namísto držení zbytečné hotovosti na bankovních vkladech. Statistiky za posledních více než 100 let hovoří jasně. Podle dostupných údajů, Americké akcie přinesly nominální výnos téměř 10% ročně, což je po očištění o místní inflaci zisk kolem 6,5% ročně Státní dluhopisy zase 5%, čili po očištění inflace okolo 2% p.a. Podnikové dluhopisy se umístili mezi akciemi a státními dluhopisy na úrovni cca 4,5% p.a .. I po započtení různých poplatků souvisejících s jejich koupí, držením a se zdaněním s velkou rezervou porazili inflaci

Pro rychlejší pochopení inflace a jejího vlivu na ekonomiku si pomůžeme níže uvedenou ilustrací, kdy s růstem cen ztrácí jediná jednotka měny hodnotu, protože nakupujeme za stejnou částku celkově méně zboží a služeb. Tato ztráta kupní síly měny např. EUR nebo USD ovlivňuje obecné životní náklady běžné veřejnosti a ekonomické chování spotřebitelů, což v konečném důsledku vede ke zpomalení ekonomického růstu. Konsensus mezi ekonomy je takový, že k trvalé inflaci dojde tehdy, když růst peněžní zásoby v zemi převýší hospodářský růst.

Vplyv inflace na cenu kávy v USA

  • Příklad inflace a znehodnocení na měně USD

Představte si, že jste našli nebo zdědili po vašem dědečkovi, který pracoval v roce 1970 v USA a tehdy si vložil do své staré peněženky bankovky v hodnotě 10 USD a poté na ně zapomněl. Cena 1 šálku kávy se v tom roce pohybovala kolem 0,25 USD, což znamená, že za 1O USD si mohl dědeček koupit 40 šálků kávy, čili téměř 1,3 denně za měsíc (30dní). O 30 let později, v roce 2000, se náklady na šálek kávu pohybovaly kolem 1,00 USD. Jestliže v roce 2000 našel zapomenutou bankovku a pak by nakoupil šálky kávy, koupil by už jen 10 a o téměř 50rokov už jen pouze cca 6 šálků kávy nebo za totéž množství 1 kávy by musela zaplatit v r. 2019 ne 0,25 USD ale 1,59 USD. I když bankovka v nominální hodnotě zůstala na částce 10USD stejná, za 30 let ztratila kupní sílu o 75% a o cca za 50 let ztratila ze své kupní síly téměř 84%.

Tento jednoduchý příklad na zdražování šálky kávy vysvětluje, jak peníze (napr.USD / EUR / CZK) v průběhu času ztrácejí svou hodnotu, kdy ceny za produkty nebo služby stoupají v čase. Tento jev se nazývá inflace.

Není však nutné, aby ceny s postupem času vždy stoupaly. Mohou zůstat stabilní nebo dokonce klesat. Například cena pšenice v USA dosáhla v březnu 2008 rekordní maximum 11,05 USD za bušl. V srpnu 2016 se snížila na 3,99 USD za bušl, což lze přičíst různým faktorům, jako je dobrý meteorologický stav vedoucí k vyšší produkci pšenice. To znamená, že bankovka konkrétní měny, řekněme 100 dolarů, by v roce 2008 získala menší množství pšenice a větší množství v roce 2016. V takovém případě se kupní síla téže bankovky 100 dolarů za dané období zvýšila jak cena komodity. Tento jev se nazývá deflace a je opakem inflace.

I když je snadné měřit cenové změny jednotlivých výrobků v průběhu času, lidské potřeby přesahují rámec jednoho nebo dvou takových výrobků. Jednotlivci potřebují velkou a diverzifikovanou sadu produktů, jakož i množství služeb pro pohodlný život. Zahrnují komodity jako potravinové produkty, kov a palivo, veřejné služby jako elektřina a doprava a služby jako zdravotnictví, zábava a pracovní síla

Cílem inflace je měřit celkový dopad cenových změn na diverzifikovanou skupinu výrobků a služeb a umožňuje jednotnou hodnotovou reprezentaci zvýšení cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice za určité časové období daného koše vybraných zboží a služeb v ekonomice.

Klady a zápory inflace

Inflaci lze interpretovat jako dobrou nebo špatnou věc, v závislosti na tom, na kterou stranu se postavíme a jak rychle ke změně dojde.

Například jednotlivci s hmotným majetkem, například s majetkem nebo na skladě, mohou vidět určitou inflaci, která zvyšuje hodnotu jejich aktiv, které mohou prodávat vyšší rychlostí. Nákupčí těchto aktiv však nemusí být spokojeni s inflací, protože se od nich bude vyžadovat více peněz. Dluhopisy indexované inflací jsou další oblíbenou možností, jak mohou investoři profitovat z inflace.

Lidem držícím hotovost se nemusí líbit ani inflace, protože to narušuje hodnotu jejich držby hotovosti. Investoři, kteří chtějí chránit svá portfolia před inflací, by měli zvážit třídy aktiv zabezpečených inflací, jako je zlato, jiné vzácné kovy, komodity a cenné papíry, investování do nemovitostí.

Řízení inflace – měnová politika

Na boj proti tomuto makroekonomickému pojmu vstupuje příslušná měnová autorita v zemi, jakou je centrální banka – u nás ČNB při existencí CZK a při Euru je to ECB, která přijímá nezbytná opatření k udržení inflace v přípustných mezích a pro zajištění hladkého chodu ekonomiky. Inflace se měří různými způsoby v závislosti na druhu uvažovaných zboží a služeb a její opakem deflace, která naznačuje všeobecný pokles cen zboží a služeb, když míra inflace klesne pod 0%.

více o konkrétních druzích a způsobech výpočtu inflace si povíme příště v 2.části článku …

Ing. Ivan Duvač

Education manager – PHOENIX INVESTOR SK

Důležité právní informace – Disclaimer

Tento materiál je určen pouze pro obecný zájem a neměl by se interpretovat jako individuální investiční poradenství nebo doporučení nebo žádost o koupi, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru nebo přijetí jakékoliv investiční strategie. Nejde o právní, investiční nebo daňové poradenství. Vyjádřené názory jsou názory našeho head of education manažera a komentáře, názory a analýzy se poskytují k datu zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran z internetu.

Společnost PHOENIX INVESTOR CZ  ani PHOENIXARM AG  nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na názory a analýzy připomínek uvedené v materiálu je výhradně na uvážení uživatele. Toto není úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakéhokoliv odvětví, bezpečnosti nebo investic a neměla by se považovat za investiční doporučení. Fakta jsou převzata ze zdrojů, které se považují za spolehlivé, ale nebyla nezávisle ověřena z hlediska úplnosti nebo přesnosti. Na tato stanoviska se nelze odvolávat jako na investiční poradenství nebo jako nabídku na konkrétní zabezpečení.

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Všechny investice zahrnují rizika včetně možné ztráty jistiny. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétně odvětví nebo obecných tržních podmínek. Se zahraničním investováním jsou spojena zvláštní rizika včetně výkyvů jmen, hospodářské nestability a politického vývoje; investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory. Pokud se strategie zaměřuje na konkrétní země, regiony, průmyslová odvětví,  nebo typy občasných investic, může být vystavena většímu riziku nepříznivého vývoje v takových oblastech, jako je strategie, která investuje do širší škály zemí regionů, odvětví nebo investic.

Kategorie
Nejčtenější

Co to jsou ESG Investice a jaké přinášejí výhody?

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor