Trh drahých kovů stoupá - investování do zlata

TRH DRAHÝCH KOVŮ STOUPÁ NA POPULARITĚ ZÁJMU U INVESTORŮ

Poptávka po zlatě extrémně roste

V minulých článcích v prvním pololetí tohoto roku jsme rozebírali jednotlivé možnosti a finanční produkty zohledňující různé vztahy parametrů z magického trojúhelníku investic a jejich místo na finančním trhu. Rozebírali jsme si i tzv. S.I.P – systematický investiční plán a vedle těchto klíčových pojmů jsme se dozvěděli, že jedním z mnoha součástí finančního trhu je i trh drahých, resp. vzácných kovů.

Zlato je odolné vůči působení všech externích přírodních vlivů. Jako surovina je globálně považováno za bezpečnou investici a je vyhledávané především v časech blížící se nebo probíhající krize. Vyznačuje se také vysoce vnímanou reálnou hodnotou a jedinečností, což z tohoto drahého kovu dělá zajímavou a spolehlivou alternativu k jiným investičním nástrojům běžně dostupným na finančním trhu. Právě díky tomu, že zlato je ověřeným platidlem již tisíce let tak jako investiční produkt, nepodléhá trendům, a proto pro klienty představuje určitou formu jistoty a stability v jinak turbulentním tržním prostředí dnešní doby.

Tato fakta a mnoho dalších se týkají zlata jako vysoce ceněné suroviny. Phoenix Investor si dal za cíl seznamovat své klienty s těmito informacemi a nabízí možnost nákupu fyzického zlata do klientského majetkového portfolia přes partnerskou rakouskou společnost ACI – All Commodity Intertrading GmbH, a vyvinuli jsme pro tento jedinečný obchodní model i mobilní aplikaci PHOENIX Mobile.

Mobilní aplikace na investováni - Phoenix Mobile

Proč je vhodné nakupovat zlato?

Dalšími dobrými důvody, proč si koupit zlato v dnešní době, jsou ochrana před inflací a také poměrně rychlá možnost vyměnit zlato zpět na peníze, tj vysoká likvidita. Pro srovnání, dnešní kupní síla 100 EUR je od vzniku EURA po téměř 20 letech existence měny na úrovni cca 74,95 EUR.

Oproti tomu navzdory lehkým výkyvům vzrostla cena zlata od roku 2003 na trojnásobek své hodnoty. To odpovídá úctyhodnému ročnímu zhodnocení přes 8 %. My v Phoenix Investor doporučujeme vzhledem k širšímu diverzifikovanému portfoliu i nákup fyzického zlata zejména kvůli snížení volatility klientových finančních aktiv a také k rozšíření a pestrosti skladby jeho majetkového portfolia.

Významnou předností nákupu fyzického zlata přes společnost ACI je zejména to, že jej lze  postupně po měsíčních intervalech a přes online e-shop safeandhome.com nebo přes naši mobilní apku PhoenixMobile platformu.

Naše doporučení k nákupu a rozšíření svých investičních portfolií o vzácné kovy potvrzuje i posledně vydána studie společnosti Reuters, která uvádí cenu zlata na nejbližší rok a předpovídá mu pozitivní budoucnost. Po nejvyšších hodnotách v září jsou analytici v novém roce optimističtí. Cena zlata by ke konci roku 2020 mohla dosáhnout 1.900 až 2.000 dolarů za unci. Cena zlata dosáhla v červenci 2020 šestileté maximum a atakovala psychologickou hranici 2.000 USD za unci, což představovalo nárůst o 27 %, a šlo o největší meziroční růst od roku 2010.

Studie Thomson Reuters potvrzuje, že toto jsou tedy reálné důvody pro revizi žlutého kovu směrem nahoru. „Studie předpovídá průměrnou cenu zlata v roce 2020 a 2021 ve výši 1.900 až 2.500 USD za unci, v porovnání s předpokládanou průměrnou cenou pro rok 2020 ve výši 1.537 USD za unci. Je to výsledek průzkumu 40 analytiků a obchodníků z poloviny září 2020, v porovnání se studií před třemi měsíci jsou čísla mnohem vyšší. V té době se na rok 2020 odhadovalo 1.800 USD. Aktuální průměr zlata v roce 2019 byl 1.375 USD za unci. “

Pozitivnímu výhledu pro růst ceny zlata napomáhá z dlouhodobého hlediska i křehká míra globálního růstu, neutuchající obchodní válka mezi USA a Čínou a nejistota výsledků amerických voleb, jakož i perspektiva přetrvávajících nízkých úrokových sazeb, jakož i zvýšené geopolitické napětí.

Federální rezervní systém USA mezitím už tento kalendářní rok snížil úrokové sazby dvakrát, aby dosáhl ekonomického růstu. Následovalo ho i několik dalších centrálních a velkých bank. Nízké úrokové sazby také snižují příležitostné náklady spojené s vlastnictvím drahých kovů, což také dělá zlato atraktivnějším pro investory. Stejně je dobré si všimnout, že mnohé centrální banky neustále budovaly a nadále navyšují své zlaté rezervy, přičemž i soukromé peníze investorů putovaly do zobchodovaných fondů na bázi zlata nebo do ETF vzácných kovů.

Vývoj ceny zlata a akciového indexu DAX a DJ za posledních 5 let:

Vývoj ceny zlata za posledních 5 let

Pohled na trh drahých kovů bychom mohli ukončit závěrem, že celková globální poptávka po zlatě se přiměřeně zvýšila vzhledem k jeho atraktivitě a očekáváním na růst jeho ceny. Zlato chrání investora při turbulencích na finančních trzích a v době krize, kdy hodnoty burzovních indexů klesají, cena zlata obvykle roste. A právě proto doporučujeme našim klientům při budování a ochraně svého majetku část úspor (cca 10-20 %) držet právě ve zlatě jako bezpečném přístavu v těchto turbulentních časech způsobených i pandemií koronavirus COVID-19.

Investoři, kteří chtějí chránit svá portfolia před inflací, by měli zvážit třídy aktiv zabezpečených inflací, jako je zlato, jiné vzácné kovy, komodity a cenné papíry, investování do nemovitostí.

Ing. Ivan Duvač

Education manager – PHOENIX INVESTOR GOLD 

Důležité právní informace – Disclaimer

Tento materiál je určen pouze pro obecný zájem a neměl by se interpretovat jako individuální investiční poradenství nebo doporučení nebo žádost o koupi, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru nebo přijetí jakékoliv investiční strategie. Nejde o právní, investiční nebo daňové poradenství. Vyjádřené názory jsou názory našeho head of education manažera a komentáře, názory a analýzy se poskytují k datu zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran z internetu.

Společnost PHOENIX INVESTOR CZ  ani PHOENIXARM AG  nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na názory a analýzy připomínek uvedené v materiálu je výhradně na uvážení uživatele. Toto není úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakéhokoliv odvětví, bezpečnosti nebo investic a neměla by se považovat za investiční doporučení. Fakta jsou převzata ze zdrojů, které se považují za spolehlivé, ale nebyla nezávisle ověřena z hlediska úplnosti nebo přesnosti. Na tato stanoviska se nelze odvolávat jako na investiční poradenství nebo jako nabídku na konkrétní zabezpečení.

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Všechny investice zahrnují rizika včetně možné ztráty jistiny. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétně odvětví nebo obecných tržních podmínek. Se zahraničním investováním jsou spojena zvláštní rizika včetně výkyvů jmen, hospodářské nestability a politického vývoje; investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory. Pokud se strategie zaměřuje na konkrétní země, regiony, průmyslová odvětví,  nebo typy občasných investic, může být vystavena většímu riziku nepříznivého vývoje v takových oblastech, jako je strategie, která investuje do širší škály zemí regionů, odvětví nebo investic.

Kategorie
Nejčtenější

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima

Tříletý daňový test u investic do podílových fondů: klíč k efektivnějšímu investování

Aleš Černý – Interview