PHOENIX INVESTOR jako spolehlivý průvodce při plánování odchodu do důchodu

Tato stručná příručka plánování odchodu do důchodu vám může pomoci připravit vaše finance na lepší a bohatší důchod.

Plánování odchodu do důchodu je vícekrokový proces, který se časem vyvíjí. Chcete-li mít pohodlný, bezpečný, ale i aktivní důchod, musíte si vybudovat dostatečný finanční polštář, který to všechno bude zastřešovat. Právě část aktivního užívání si důchodu je důvod, proč má smysl věnovat této problematice pozornost a dát jí určitou vážnost během ekonomicky aktivní části života. V neposlední řadě je důležitá i část plánování, jak se co nejlépe a nejrychleji dostat k této finanční rezervě. 

Plánování odchodu do důchodu začíná přemýšlením o vašich důchodových cílech a o tom, jak dlouho je chcete plnit. Potom se musíte podívat na typy důchodových účtů, které vám mohou pomoci získat navíc peníze na financování vaší pohodové budoucnosti. Když tyto peníze ušetříte, musíte je rozumně a bezpečně investovat, abyste se mohli dopracovat ke kvalitní rentě.

Příprava na důchod vyžaduje důsledné spoření, obezřetné investování a vyhýbání se poplatkům u spořících nástrojů. Můžete si zajistit svou penzi mnohem rychleji, pokud využijete penzijních spořících schémat, ať už se jedná o vládou dotované doplňkové penzijní spoření, na které přispívá svým zaměstnancům stále více zaměstnavatelů; nebo dobrovolně investovat do podílových fondů, ETF nebo jiných investičních nástrojů kapitálových trhů jako např. do akcií či dluhopisů. 

Plánování odchodu do důchodu by mělo zahrnovat určení časových horizontů, odhad výdajů, výpočet požadovaných daňových přiznání po zdanění, posouzení tolerance rizika a plánování majetku. Začněte plánovat odchod do důchodu co nejdříve, abyste využili sílu složeného úročení.

Mladší investoři mohou se svými investicemi více riskovat, zatímco investoři, kteří se již blíží důchodovému věku, by měli být konzervativnější. Penzijní investiční plány se v průběhu let vyvíjejí, což znamená, že vaše investiční portfolia by se měla občas přehodnotit a podle potřeby aktualizovat a diverzifikovat.

Vaše kariéra, velikost rodiny, věk odchodu do důchodu a cíle pro odchod do důchodu budou mít jednoznačný vliv na plánování vašeho odchodu do důchodu.

Zde je stručný přehled v bodech, jak vytvořit kvalitní základ pro finanční plán lepšího důchodu:

 • Při plánování důchodu si začněte pravidelně spořit a investovat.
 • Maximalizujte svou pravidelnou částku do investičních nástrojů.
 • Využijte formy daňové úlevy při plánování důchodových investičních schémat a programů.
 • Pečlivě vyberte vhodnou alokaci a diverzifikaci pro své investice do důchodu.
 • Minimalizujte poplatky na svých důchodových investičních účtech.
 • Použijte nástroje investičního poradenství a plánování odchodu do důchodu, které vám pomohou při finančním plánování.
 • Zvyšte svou částku spoření do doplňkového penzijního spoření a/nebo do dobrovolného spoření
 • Udělejte si i alternativní investiční realitní plán např. přes pronájem nemovitosti.

Při plánování odchodu do důchodu pravidelně šetřete. Klíčem k plánování odchodu do důchodu je odložit si část z každé výplaty, a to již od počátku vašeho ekonomicky aktivního života. Měli byste usilovat ušetřit 10 až 20 % své mzdy a ideálně pravidelně každý měsíc nebo alespoň 4krát ročně investovat své úspory na důchod. Pokud nemůžete ušetřit tolik, odložte si klidně i menší částku a pak ji postupně zvyšte vždy, když dojde k navýšení mzdy nebo jiných volných finančních zdrojů. „Zvýšení měsíční investice například o 1 % může znamenat na konci dne 30 nebo 40 EUR za každé výplatní období renty navíc,“ říká Ľ. Javorský, sales manager Franklin Templeton.

I když neexistuje žádné pevné pravidlo, kolik peněz je třeba ušetřit, mnozí odborníci na důchody nabízejí orientační pravidla, jako je naspoření přibližně 1 milionu EUR/USD nebo 12násobek ročního příjmu před odchodem do důchodu. Jiní ekonomové a odborníci doporučují pravidlo 4 %, podle něhož by budoucí důchodci neměli každoročně utratit více než 4 % svých důchodových úspor, aby si zajistili pohodlný důchod.

Jelikož životní okolnosti každého jsou jiné, vyplatí se sednout si a vypočítat si ideální důchodové spoření pro vaši vlastní situaci, případně využít služeb odborníků k tomu určených, např. licencovaných investičních poradců firmy Phoenix Investor. 

Mezi faktory, které je třeba zvážit, když začínáte přemýšlet o odchodu do důchodu, a které ovlivní vaše důchodové cíle, se řadí např. rodinné plány. Pro mnohé lidi je založení rodiny ústředním životním cílem, ale mít děti může výrazně ovlivnit výši vašich úspor, protože dnes ani vzdělání dětí už není zadarmo, jak to deklarují mnozí politici. Z tohoto důvodu bude faktor založení rodiny hrát významnou roli při plánování výše finančního polštáře a času odchodu do důchodu.

Stejně tak stojí za to přemýšlet o vašich plánech na důchod, včetně jakýchkoli změn vašeho domova nebo bydliště. Mnoho lidí sní o cestování během důchodu, a ačkoli to může být vzrušující dobrodružství, časté cestování spolkne vaše důchodové úspory rychleji než, když zůstanete doma. Na druhé straně přestěhování se do země s extrémně nízkými životními náklady vám může umožnit natáhnout vaše úspory a zároveň si užívat vysoké životní úrovně. Nebo změna v podobě velikosti bydlení a výměny většího bydlení z doby budování majetku za něco menšího a ekonomicky únosnějšího je také důležité a stojí za úvahu pro lepší užití důchodu.

Můžete usnadnit život svým dětem a ostatním dědicům vytvořením jasného plánu pro plnění svých přání a osobních financí. Ujistěte se, že máte zavedeny předběžné pokyny a stanovené oprávněné osoby – disponenty svých investičních důchodových, ale i jiných spořících účtů, pokud byste je nemohli využít vy osobně. Zároveň váš celoživotní realitní plán zajistí, že všechna aktiva, která zanecháte, budou distribuována správné oprávněné osobě, kterou jste si určili např. v závěti nebo poslední vůli či darovací smlouvě.

Závěrem shrnu 5 faktorů, které byste měli brát na zřetel a jednoznačně zvážit při rozhodování se a zajištění si lepší a důstojnější penze a vybudování dostatečného finančního polštáře:

 1. Pochopte svůj časový horizont – váš současný věk a plánovaný věk odchodu do důchodu
 2. Určete realistická očekávání a potřeby výdajů na důchod – zvažte i dlouhověkost a růst životních nákladů
 3. Vypočítejte míru návratnosti investic po zdanění – rozumná a často reálná je kolem 6 – 7 %
 4. Posuďte toleranci rizika vs. investiční cíle – pamatujte na to, že když trh klesá, kupujte – neprodávejte a nepanikařte!
 5. Mějte neustálý přehled o plánování svého majetku a vyřešené oprávněné osoby – disponenty

Ing. Ivan Duvač
Education manager - Phoenix Investor SK

Kategorie
Nejčtenější

QUO VADIS GOLD?

Inflace v Česku se v září zrychlila na 18 % a dosáhla historického rekordu v novém tisíciletí

Základní charakteristika investičního plánování aneb jak se připravit na lepší budoucnost spolu s PHOENIX INVESTOREM

PHOENIX INVESTOR jako spolehlivý průvodce při plánování odchodu do důchodu