Základní charakteristika investičního plánování aneb jak se připravit na lepší budoucnost spolu s PHOENIX INVESTOREM

Chcete být na svou budoucnost co nejlépe připraveni? Tak pozorně čtěte náš blog o investičním plánování. Investiční plánování si můžete ve zkratce představit jako zjištění proč a jak co nejlépe využít své peníze pro pohodlný důstojný důchod, jakož i pro splnění dalších finančních cílů.

Vytvoření kvalitního investičního plánu může vypadat zpočátku jako náročný úkol, ale buďte bez obav, tento příspěvek zmírní vaše pochybnosti a obavy tím, že odpoví na některé z nejběžnějších otázek o plánování investic. Po přečtení tohoto blogu budete připraveni začít vytvářet a používat svůj vlastní investiční plán. Takže, pokud jste připraveni vytěžit ze svých peněz maximum, pusťme společně do toho!

Co je investiční plánování? 

Investiční plánování je vytvoření správné strategie použití vašich peněz, abyste dosáhli svých finančních cílů. To obvykle zahrnuje pohled na věci, jako např. to, čeho chcete dosáhnout, jak velké riziko jste ochotni podstoupit a s jakým časovým rámcem pracujete.

Stručně řečeno, plánování investic slaďuje naše finanční cíle s finančními zdroji, které máme k dispozici. Naštěstí dnes existuje mnoho způsobů, jak bezpečně investovat – od akcií a dluhopisů až po nemovitosti a jiné alternativní nástroje. Takže bez ohledu na vaše aktuálně disponibilní finanční prostředky a cíle existuje možnost variant investování, která vám je mohou bezpečně pomoci dosáhnout.

Investiční plánování můžeme definovat jako proces sladění vašich finančních cílů s vašimi investičními zdroji. Je to hlavní složka finančního plánování, která využívá vašich úspor a zajišťuje pro vás více peněz pomocí systematického investování volných finančních prostředků přes kapitálové trhy. Prvním krokem k úspěšnému investičnímu plánu je identifikace a analýza klientových finančních cílů a záměrů, abychom jej správně nasměrovali na vhodný a přiměřený typ investičních nástrojů, které může použít ke znásobení svých finančních aktiv tak, aby si všechny své cíle a záměry splnil.

Mít kvalitně zpracovaný plán svých investic vám dává smysl pro jeho směřování a účel a jedině tak můžete získat maximální jistotu a návratnost svých investic. Kooperace s naší společností PHOENIX INVESTOR a námi navrženým systematickým investičním plánem vám také pomůže při rozhodování o nejlepší investiční strategii pro splnění vašich finančních cílů.

Proč je důležité investiční plánování? 

Investiční plánování je pro naše klienty velmi důležité, neboť jim poskytuje kvalitní a bezpečný plán jako nejlepší využití volných finančních prostředků. Někdy je snadné dělat impulzivní rozhodnutí pod vlivem emocí nebo nechat své peníze jen tak nečinně ležet na účtech v bance, místo aby pracovaly pro vás. Mít kvalitní investiční plán i díky PHOENIX INVESTOR vám rozhodně pomůže udržet se soustředěný a na správné racionální cestě, jak co nejlépe a nejefektivněji využít své peníze.

Dalším důvodem, proč je plánování investic důležité, je, že vám může pomoci dosáhnout rychleji vašich finančních cílů. Tím, že si definujete a spolu s naším podřízeným finančním agentem určíte, čeho chcete dosáhnout a jak nejlépe využít své peníze, je mnohem pravděpodobnější, že dosáhnete svých finančních cílů, než kdybyste to takhle neudělali a nechali nečinně peníze ležet doma pod matrací či jen tak na bankovním účtu.

Výhody investičního plánování 

Investiční plánování má mnoho výhod, a níže vám uvádím stručný přehled benefitů investičního plánování ve spolupráci s PHOENIX INVESTOR:

  • Zvýšená finanční gramotnost

Lepší finanční porozumění nebo finanční gramotnost je jednou z klíčových výhod našeho investičního plánování. Když si najdete čas na schůzku s naším investičním poradcem pro vytvoření investičního plánu, dozvíte se o mnoha věcech a finanční terminologii, jako je např. tolerance rizika a diverzifikace portfolia, volatilita atd., jejichž správné pochopení a porozumění vám pomohou učinit mnohem lepší finanční rozhodnutí v budoucnosti.

  • Lepší životní úroveň

Finanční úspory a vytvořená dostatečná rezerva vám mohou pomoci v těžkých časech a poskytnout vám dokonalý klid, pohodlí bezpečnostního polštáře, pokud byste to někdy potřebovali. (Například pokud hlavní živitel rodiny náhle zemře nebo není schopen pracovat dál.)

  • Efektivní správa příjmu

Investiční plánování vám může pomoci zjistit, kolik peněz musíte ušetřit a jak nejlépe využít své peníze k dosažení svých finančních cílů, správu výdajů, placení daní atp.

  • Úspory nad kontrolou

Investiční plánování vám také může rychleji napomoci zvýšit vaše životní úspory. Když máte kvalitní investiční plán, je mnohem pravděpodobnější, že budete více disciplinovaní a motivovaní při efektivním spoření a investování. To vám může pomoci dosáhnout vašich finančních cílů mnohem dříve a může vám to pomoci zajistit kvalitní hnízdečko, které můžete použít ve vzdálené budoucnosti. Navíc, když využijete vysoce likvidní a bezpečné investiční nástroje jako např. podílové fondy či ETF, budete mít k dispozici finanční prostředky, které lze v případě nouze snadno a poměrně rychle vyjmout.

  • Rodinné zabezpečení a renta

Plánování a věnování času svým investicím je důležité pro kvalitní zabezpečení rodiny. Pokud by se primárnímu pracujícímu členovi rodiny cokoli stalo, ostatní členové mohou zůstat díky naakumulovaným investicím finančně zabezpečení, případně hlavní živitel v případě odchodu do důchodu využije navíc soukromé renty.

  • Jasné cíle a záměr pro lepší budoucnost

To, jaký životní styl chcete v budoucnu žít, určí nejlepší typ investičního portfolia, které splní vaše finanční cíle. Poskytuje vám lepší představu o celkovém obraze, který chcete pro sebe. Investiční plán vám dá smysl pro směřování vašich financí. Budete si moci vybrat tu nejlepší investici a každé vaše finanční rozhodnutí bude záměrné a účelové.

  • Kontrola a monitoring

Kvalitní investiční plán PHOENIX INVESTORA vám pomůže dokonale prozkoumat vaše investiční strategie a sledovat, jak se daří vašim investičním portfoliím i za pomoci naší mobilní aplikace PHOENIX MOBILE. Se správným investičním plánem od naší společnosti můžete vždy přehodnotit a změnit své investiční strategie, pokud existují náznaky, že vám nepomohou splnit vaše finanční cíle nebo jste přehodnotili původní investiční záměr.

  • Finanční bezpečnost 

Investiční plán z naší dílny PHOENIX INVESTORA chrání vaši budoucnost z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Poradí vám, jak rozumně ušetřit a lépe investovat, abyste zabezpečili pro sebe lepší budoucnost a budoucnost svých blízkých.

Závěrem tohoto blogu shrnu význam námi poskytovaného systematického investičního plánování pro našeho klienta PHOENIX INVESTORA. Systematický investiční plán (SIP) se vztahuje na danou investiční strategii, která umožňuje investorům pravidelně přispívat určitou část volných finančních zdrojů namísto investování jednorázových částek. Částka, která se má investovat pravidelně, je obvykle pevně stanovena, ale může být i variabilní, a odepisuje se z účtu pomocí trvalých příkazů v předem stanovených intervalech. SIP je vhodný hlavně pro retailové investory, kteří nemají finanční sílu pro využívání exkluzivních investičních nástrojů. Rovněž osvobozuje investora od aktivního monitorování investic, které bude mít na starosti investiční poradce nebo asset manager spravující portfolio podílových fondů. Námi poskytovaný SIP představuje flexibilní investiční plán, který můžete kdykoli přerušit, zvýšit nebo snížit svůj příspěvek dle vlastního uvážení. SIP jsou vhodné pro dlouhodobé investice, protože můžete investovat malé částky po dlouhou dobu. Tyto příspěvky mohou být týdenní, měsíční nebo čtvrtletní. Věřím, že pokud jste si přečetli tento blog až sem, tak už vám nic nebude bránit naplno využívat všech výhod námi doporučených řešení a v nejbližší době budete kontaktovat naše investiční poradce pro ušití na míru toho vašeho SIP.

Ing. Ivan Duvač
Education manager - Phoenix Investor SK

Kategorie
Nejčtenější

Inflace v Česku se v září zrychlila na 18 % a dosáhla historického rekordu v novém tisíciletí

Základní charakteristika investičního plánování aneb jak se připravit na lepší budoucnost spolu s PHOENIX INVESTOREM

PHOENIX INVESTOR jako spolehlivý průvodce při plánování odchodu do důchodu

Nejčastější typy investorů a investičních strategií