Koronavirus - příležitost nebo hrozba pro investory?

Koronavirus – COVID19 příležitost nebo hrozba pro investory?

V médiích jste si mohli všimnout zpráv o výraznějším poklesu na akciových trzích. Nejistota způsobená hlavně šířením koronaviru vedla k přepadům a větším korekcím na světových burzách. Kromě ztrát na lidských životech, propuknutí koronaviru v Číně přináší potenciálně hospodářskétržní důsledky nejen pro Čínu a asijský region, ale i globální dopady na tržní ekonomiku.

Klienti, kteří investují zejména v podílových fondech správcovské společnosti Franklin Templeton, konkrétně ve fondech v regionech Emerging nebo Frontier Markets nebo volatilnějších fondů typu Natural Resource, Biotechnology apod., zažívají velmi podobnou situaci a mají stejné myšlenky, srovnatelné s obdobím propuknutí viru SARS v roce 2003.

Situace kolem koronaviru COVID19 se velmi rychle vyvíjí. Důsledky pro trh, ale také makroekonomický vývoj v globální ekonomice budou záviset na závažnosti a trvání této epidemie.

Co dosud víme, aneb jaká jsou fakta

Od prvních případů 2019 nového koronavirus (2019-nCoV), které byly oznámeny Světové zdravotnické organizaci (WHO) 31. prosince 2019, bylo v Číně hlášeno více než 20 000 potvrzených případů, kromě tisíců podezřelých případů a stovek úmrtí. Na základě těchto hlášených údajů se zdá, že tento nový virus je méně smrtelný než SARS (těžký akutní respirační syndrom) s úmrtností dosud nižší než 3 %. Zatímco případy byly hlášeny také v několika zemích v zahraničí, Čína je stále zodpovědná za drtivou většinu potvrzených případů.

vplyv koronaviru na ekonomiku Azia graf

Zdroj: S & P Dow Jones Indices, MSCI

Srovnatelně, v roce 2003 virus SARS zasáhl více než 8 000 jedinců a způsobil více než 770 úmrtí, přičemž míra úmrtnosti přesahovala 9 % za 8 měsíců. Podle WHO tehdejší virus infikoval lidi v 26 zemích včetně Spojených států, Kanady a několika evropských zemí. I když je nynější virus očividně méně smrtelný, zdá se, že virus 2019-nCoV je významně nakažlivější než SARS.

vplyv koronaviru na ekonomiku Azia graf 2019

Zdroj: S & P Dow Jones Indices, MSCI

Wuchan, epicentrum pro ohnisko 2019-nCOV, má populaci přes 11 milionů lidí a kolem 60 mezinárodních letů do více než deseti zemí obvykle každý týden odlétá z letiště tohoto velkoměsta. I když byla zavedena cestovní omezení, přetrvávají rizika dalšího mezinárodního šíření a dosah a závažnost situace nemusí být známé ještě několik týdnů. Čína je mnohem integrovanější do světového hospodářství než v roce 2003 a počet čínských státních příslušníků, kteří cestují po celém světě, se za stejné období zdvojnásobil, což představuje riziko pro globální ekonomiku a zdraví.

Světová zdravotnická organizace WHO vyhlásila propuknutí choroby za globální hrozbu pro zhoršení zdravotního stavu světové populace.

Pozitivní je, že politická reakce byla podstatně rychlejší a aktivnější než během SARS v roce 2003. Čínské zdravotnické orgány sdílely informace a včasně podávaly informace o viru. Kromě toho čínská vláda přijala přísnější opatření k potlačení propuknutí nemoci, včetně cestovních omezení v okolí města Wu-chan a několika dalších míst, jakož i prodloužení dovolené na Nový rok o tři dny. Za několik dní byla navíc postavena velká pohotovostní nemocnice na léčbu pacientů ve Wu-chan.

Pohled na ekonomické důsledky koronaviru

Domnívám se, že současné události budou mít v krátkodobém horizontu negativní vliv na sentiment investorůglobální ekonomiku. V Číně a Asii bude mít pravděpodobně krátkodobý obchodní charakter a spotřeba pravděpodobně výrazně poklesne, protože lidé preventivně omezí cestování po světě jako i různé nákupy nedůležitých produktů. To by mohlo mít za následek materiální negativní dopad. Analytici hlásí, že lidé v Číně skutečně ruší své cestovní plány, společenské akce a výlety, takže restaurace, kina a hotely zůstávají poloprázdné. V dopravních uzlech, které jsou stále v provozu, je značně snížený provoz, což má na druhou stranu příznivý dopad na ekologii.

Spotřeba je významně důležitějším přispěvatelem hospodářství než v roce 2003 v době epidemie SARS a nyní představuje více než 70 % růstu čínského hrubého domácího produktu (HDP) (oproti méně než 40 % v roce 2003). To vede k přesvědčení, že hospodářský pokles spojený s důsledky koronavirové epidemie může být mnohem závažnější než v roce 2003. Oživení hospodářství potom nemusí být tak rychlé, protože čínská ekonomika je nyní nejen mnohem větší, ale za poslední roky i mnohem dynamičtější.

Sektory, jako například cestování, volný čas, maloobchod a vybrané podsegmenty spotřeby domácností, budou pravděpodobně v blízké budoucnosti přímo ovlivněny koronavirem. Jelikož se Čína stala nedílnou součástí globálního dodavatelského řetězce, jakékoli další prodloužení platnosti zavření čínských závodů by pro nadnárodní společnosti ve světě představovalo riziko spojené s dočasným přerušením dodavatelského řetězce.

Ze současných dat tedy vidíme, že čínský ekonomický růst bude koronavirem pravděpodobně ovlivněn do značné míry. Vlády v Číně, ale i ve světě, budou reagovat na zpomalení hospodářství prostřednictvím stimulačních opatření, jako jsou snížení úrokových sazeb, opatřeními na podporu výdajů na infrastrukturu nebo pro zvýšení spotřeby. Začátkem února čínské orgány oznámily použití různých nástrojů měnové politiky k zajištění toho, aby likvidita zůstala během zvláštního období kontroly koronaviru přiměřeně velká.

Dané skutečnosti nástrojů monetární politiky vlády začátkem března potvrdil i americký FED na svém mimořádném zasedání, kde opět překvapivě snížil úrokovou sazbu až o 50 bazických bodů, což svědčí o záměru napumpovat nové peníze do ekonomiky a podpořit rychlejší uzdravení ekonomiky a uklidnění na kapitálových trzích.

Navzdory negativnímu krátkodobému dopadu, dlouhodobý výhled růstu Číny a čínských akcií zůstane nezměněn. Hromadné zavádění technologií, zvyšující se spotřeba a prémie (zvyšující se poptávka spotřebitelů po prémiovém kvalitním zboží), modernizace výroby a vládní reformy by měly pomoci zemi vymanit se z tohoto náročného období silnější a soběstačnější s více pilíři hospodářské podpory. Stejně tak zůstáváme v pozitivní náladě směrem k perspektivitě asijských akcií, či fondů kolektivního investování se zaměřením na kvalitní strategie a fondy s udržitelnou silou výnosů.

Pohled na akciový trh

Současné ohnisko korekcí na trzích se vyskytuje po roce silné výkonnosti na akciových trzích (kde byly u indexů S & P 500, MSCI All Country World (ACWI) a MSCI China v roce 2019 zaznamenány nárůsty o 29 %, 27 % a 24 % na nová historická maxima). Asijské akciové trhy se již propadly od svého maxima v polovině ledna 2020, ale může dojít k další korekci, protože v následujících týdnech bude nadále přetrvávat nejistota a trhy se po období silné výkonnosti nadále konsolidují.

Vzhledem k očekávání dalšího zvyšování počtu infekcí a úmrtí souvisejících s koronavirem by v krátkodobém horizontu měla celosvětově dosáhnout vysoké úrovně úzkosti, nervozity a tržního pesimismu.

Upozorňujeme však, že korekce trhu během vypuknutí SARS byla poměrně krátká. Trhy dokonce mírně získaly v období mezi začátkem epidemie (kdy byla oznámena WHO) do konce epizody SARS v červenci 2003. Tuto skutečnost bychom však nemuseli brát doslovně, a mohli upozornit na to, že na rozdíl od současné situace, daná epizoda se SARS následovala po období celkového poklesu akciového trhu, které přišlo koncem roku 2002 (index S & P 500) - a přibližně 2003 (MSCI ACWI) před víceletým oživením, které pokračovalo do r. 2008.

Důsledky nových investic na úrovni moderních společností a průmyslu, kde jsou přetrvávající trendy pro mnohé firmy v oblasti přírodních zdrojů, či v energetickém a materiálovém sektoru pozitivně. To by mělo vytvořit půdu pro lepší výnosy a rostoucí generování peněžních toků, které je možné použít na zlepšení rozvah a vrácení hotovosti akcionářům.

Věříme, že kombinace faktorů, včetně těch, které jsou uvedeny výše - začne přitahovat více investorů, kteří jsou oprávněně skeptičtí po několika letech slabé návratnosti v rámci komoditních odvětví. V energetickém sektoru byly dříve špatné výnosy částečně způsobeny investicemi uskutečněnými během vrcholu posledního hospodářského cyklu, kdy byly možnosti rozvoje omezené a náklady byly relativně vysoké. Naopak investiční prostředí za posledních pár let poskytlo dostatek příležitostí k uskutečnění nových projektů s mnohem silnějšími a trvalejšími profily návratnosti v segmentu komodit, či těžebních společností.

Například vedení společnosti Chevron, jednoho z největších a nejstarších výrobců energie v Permské kotlině v Texasu, uvedlo ve své poslední analýze, že od společnosti Permian očekávají návratnost vloženého kapitálu (ROCE) ve výši 20 %, která zahrnuje všechny náklady na pořízení, vývoj a výrobu. Očekává se, že se tím zvýší současná celoevropská ROCE společnosti Chevron o 7 %, protože jejich výroba plynu, či ropy z Permské břidlice se zvyšuje na více než 20 % z celkové produkce.

I když samozřejmě nemůžeme předpovídat úplné důsledky koronaviru, komodity se obecně považovaly za vysoce citlivé na potenciální slabost poptávky. Existuje názor, že investory nadměrně potrestali související akce s přírodními zdroji, zejména ve srovnání se širším trhem. V době, kdy tržní akcie dominují sentimentu a hybnosti, jsou akcie, které dosáhly slabou výkonnost, snadným cílem získávání hotovosti, a to by mohlo vytvořit potenciální příležitost investovat do energetických a materiálových akcií, ve kterých zůstanou dlouhodobé fundamenty stabilní.

Na základě výše zmíněných faktů a analýzy finančních trhů se domníváme, že existují mírně zvýšená tržní rizika kratšího charakteru a větší narušení magnitudy způsobené momentálními výkyvy na trzích vlivem koronaviru COVID-19. Stále vidno i zvýšená globální rizika spojená se zpomalením celkového globálního ekonomického růstu.

My ve Phoenix Investor budeme prosazovat filozofii u našich agentů i v komunikaci s klienty, aby umisťovali peníze do řízených portfolií, případně pasivních strategií s automatickým rebalansingem tak, aby minimalizovaly dopady případných výkyvů a korekcí trhů spojených s nadhodnocenými třídami aktiv, zda uspokojením se části investorů.

Rychlé šíření paniky spojených s COVID-19 je jasnou připomínkou toho, že se mohou kdykoli vyskytnout i v blízké době další neočekávané události a že kvalitní diverzifikace portfolia a dodržení investičního horizontu zůstávají kriticky důležité, hlavně v těchto turbulentních časech. Nejdůležitějšími předpoklady úspěšné investice jsou kromě sledování volatility, poplatků a diverzifikaci portfolia, zejména pravidelnost investování s využitím všech výhod Cost Average efektu, a hlavně dostatečný investiční horizont, bez podléhání panice.

V těchto dnech nejvíce platí pravidlo, že čas je nejlepším přítelem investic. A na druhé straně, emoce jsou jejich největším nepřítelem. Současná situace na finančních trzích není důvodem pro ukvapená rozhodnutí, která nakonec vždy vedou k horším investičním výsledkům. Jedině dodržení investičního horizontu, který si naši klienti zadali při investičním poradenství a otevření majetkového účtu, přinese očekávané ovoce. Zvolenému horizontu byl přizpůsoben i výběr vašeho portfolia tak, aby při jeho splnění byla pravděpodobnost zisku investice blízká vašim očekáváním.

Tržní výkyvy vždy představují dobrou příležitost pro investory na nákup a vždy byly dané propady překonány. Pokud je všichni budeme takto vnímat, tak dokážeme spolu pomoci úspěšně ochránit a zhodnotit klientům majetek.

Ing. Ivan Duvač 

Head of Education - Phoenix Investor SK

Důležité právní informace – Disclaimer

Tento materiál je určen pouze pro obecný zájem a neměl by se interpretovat jako individuální investiční poradenství nebo doporučení nebo žádost o koupi, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru nebo přijetí jakékoliv investiční strategie. Nejde o právní, investiční nebo daňové poradenství. Vyjádřené názory jsou názory head of education manažera Phoenix Investor a komentáře, názory a analýzy se poskytují k datu zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran jako Světová zdravotnická organizace WHO a společnost Franklin Templeton. Společnost PHOENIX INVESTOR SK nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na názory a analýzy připomínek uvedené v materiálu je výhradně na uvážení uživatele. Toto není úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakéhokoliv odvětví, bezpečnosti nebo investic a neměla by se považovat za investiční doporučení. Účelem je poskytnout pohled na proces a dopady epidemie KORONAVÍRUSU – COVID 19. Fakta jsou převzaty ze zdrojů, které se považují za spolehlivé, ale nebyly nezávisle ověřeny z hlediska úplnosti nebo přesnosti. Na tyto stanoviska se nelze odvolávat jako na investiční poradenství nebo jako nabídku na konkrétní zabezpečení. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Jaká jsou rizika? Všechny investice zahrnují rizika včetně možné ztráty jistiny. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétně odvětví nebo odvětví nebo obecných tržních podmínek. Se zahraničním investováním jsou spojena zvláštní rizika včetně výkyvů jmen, hospodářské nestability a politického vývoje; investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory. Pokud se strategie zaměřuje na konkrétní země, regiony, průmyslová odvětví, odvětví nebo typy investic z času na čas, může být vystavena většímu riziku nepříznivého vývoje v takových oblastech, jako je strategie, která investuje do širší škály zemí regionů, odvětví nebo investic.

Kategorie
Nejčtenější

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima