Investování do zlata

Proč všichni doporučují kupovat zlato?

Proč investovat do zlata?

Zlato je obecně považováno za bezpečné „uložiště peněz“ v době krize – zlato si zachovává hodnotu – zlato získává na síle – zlato je již 6 000 let platidlem po celém světě.

Tato fakta a mnoho dalších se týkají zlata jako vysoce ceněné suroviny. Phoenix Investor si dala za cíl, seznamovat své klienty s těmito informacemi a nabízí nákup fyzického zlata přes partnerskou společnost ACI – All Commodity Intertrading GmbH. Dalšími dobrými důvody, proč si koupit zlato, jsou ochrana před inflací a také poměrně rychlá možnost směnit zlato zpět na peníze. Pro srovnání, dnešní kupní síla 100 EUR je od jeho vzniku na cca 74,95 EUR. Oproti tomu, i přes lehké výkyvy vzrostla cena zlata od roku 2003 na trojnásobek. To odpovídá úctyhodnému ročnímu zhodnocení přes 8 %. Phoenix Investor doporučuje nákup fyzického zlata zejména kvůli snížení volatility klientových finančních aktiv a také k rozšíření jeho majetkového portfolia. Významnou předností nákupu fyzického zlata přes společnost ACI je zejména to, že ho lze pohodlně nakupovat postupně po měsíčních intervalech.

Zlato je odolné vůči působení všech externích přírodních vlivů. Jako surovina je globálně považováno za bezpečnou investici a je vyhledávané především v dobách blížících se i probíhajících krizí. Vyznačuje se vysokou vnímanou i reálnou hodnotou a jedinečností, což z tohoto drahého kovu dělá zajímavou a spolehlivou alternativu k jiným investičním nástrojům. Právě díky tomu, že je ověřeným platidlem již tisíce let, jako investiční produkt nepodléhá trendům, a proto představuje pro klienty určitou formu jistotystability v jinak turbulentním tržním prostředí dnešní doby.

Kategorie
Nejčtenější

QUO VADIS GOLD?

Inflace v Česku se v září zrychlila na 18 % a dosáhla historického rekordu v novém tisíciletí

Základní charakteristika investičního plánování aneb jak se připravit na lepší budoucnost spolu s PHOENIX INVESTOREM

PHOENIX INVESTOR jako spolehlivý průvodce při plánování odchodu do důchodu