Fáze emocionálního cyklu v investicích

V jaké fázi emocionálního cyklu v investicích se nacházíme?

Nakolik jsou emoce přirozenou součástí lidského života a mnohdy i podvědomě řídí směr životních rozhodnutí, sféra investicí je jednou z mála, ve které se náhlá rozhodnutí vyprovokovaná momentálními emocemi opravdu nevyplácí. Investiční trh se řídí ryze racionálními principy, a proto by se i investoři samotní měli umět od emocí distancovat, lépe, mít po svém boku odborníka, který v krizové situaci podá pomocnou ruku a doporučí další postup.

Graf emocionálních cyklů spojených s investicemi je již desítky let známy a velmi často citovaný materiál. Frekvence, s jakou ho vidíme v různých zdrojích jen potvrzuje to, jaká velká pravda je na něm vyjádřená a kolik poradců i investorů se s ním může plně ztotožnit. Otázkou dnešního článku ale je, v jaké fázi této křivky se momentálně investoři a celý finanční trh nacházejí?

Graf emocionálních cyklů

Pro určení nám pomůže, když přirovnáme vybrané emoce z grafu k některým významným momentům investičního světa. Například fáze Thrill – vzrušení nastala, když se objevil Bitcoin a další kryptoměny. Celý emocionální cyklus byl velmi rychlý. Jak rychle Bitcoin získával na ceně a popularitě, tak rychle zase ustoupil ze scény, vzniklý rozruch pomalu odezněl a v dnešní době už se setkáváme s občasnými dozvuky v podobě článků nebo komentářů na toto téma.

Thrill nemusí být nutně spojován jen s kryptoměnami. Na tradičních finančních trzích, mutual funds nebo ETF, finanční deriváty a podobné produkty zažily své období, kdy rovněž poutaly nemalou pozornost ve finančním světě i na Wall Street, a sklízely obdiv za to, že přinesly investorům naději na nový zdroj výnosů. V tomto ohledu můžeme na finanční trh pohlížet jako na každý jiný. Novinky a trendové produkty se objevují, zažívají rychlý vzlet i pád a přinášejí dočasné uspokojení, chvilkové nadšení a jistou formu krátkodobého oživení trhu samotného.

Euphoria má s fází Thrill mnoho společného. Na rozdíl o ní je ale pro mnohé investory skutečně tou poslední pozitivní fází, kterou přežijí jen flexibilní a adaptivní typy investorů. Zde se projeví právě zmiňovaná schopnost zproštění se emocí a náhlých pohnutek.

V roce 2000 investoři během pár měsíců přešli z Thrill do Euphorie. S&PNasdaq šplhaly do ohromných výšin, jako mrakodrapy na Wall Street a náhle, během mžiku otočily a už jen klesaly po dobu téměř tří let.

Během finanční krize v letech 2007 až 2009 jsme pozorovali emoce trhu a investorů – z euforie do zoufalství za pouhých 18 měsíců. V roce 1987 se takový přechod uskutečnil dokonce během pár týdnů a vyvrcholil poklesem průměru průmyslových společností zastoupených v indexu Dow Jones o 19 %.

Toto rychle se měnící klima investičních trhů způsobené kauzami typu Bitcoin nebo emise u VW mají přímý dopad v podobě trestů, propadů akcií a rychlého přesunu kapitálu. Do už tak turbulentního prostředí přinášejí zvýšenou míru nejistotynepředvídatelnosti.

V oboru finančního poradenství můžeme fázi Thrill pozorovat především v oblasti Robo AdviceFinTech. Firmy poskytující tyto služby se v zásadě pyšní tím, že neposkytují finanční poradenství a investice je osvobozená od emočního rozhodování. To ovšem svádí k určitému impulzivně-unifikovanému chování investorů, kteří jsou lákáni na snadno vydělané peníze.

Budoucnost se nezdá být o nic klidnější, zvláště pak, pokud se podíváme na vyhrocené americko-čínské celní a vojenské vztahy nebo plánovaný Brexit a další politicko-sociologické faktory. Proto jen čas ukáže, jak se tyto skutečnosti propíší do chování investorů a finančního trhu jako globálního celku.

Ať už jsme ve kterékoliv fázi emočního cyklu, tou nejdůležitější věcí, kterou ve Phoenix Investor zdůrazňujeme je, aby klient i poradci měli na paměti dlouhodobé a racionální plánování a vnímali riziko jako příležitost něco získat. Pokud k tomu umíme připočítat kouzlo Cost Average efektu, potom se v celkovém výsledku můžeme těšit na optimistické výnosy.

Kategorie
Nejčtenější

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima