Finanční plán a investování

Průvodcem úspěšného investora je kvalitní finanční plán

PRŮVODCEM ÚSPĚŠNÉHO INVESTORA JE KVALITNÍ FINANČNÍ PLÁN

Určitě jste v životě alespoň jednou slyšeli, ať už v médiích nebo v diskusích, pojem Plán, potažmo Finanční plán. Možná se dokonce při zaslechnutí diskuzí týkajících se financí, necítíte příliš komfortně a máte pocit, že pojem osobní finanční plán vám moc neříká, respektive ho vůbec nemáte. Proto je nejvyšší čas se s danou tématikou blíže seznámit, zjistit, co je to finanční plán a proč je důležité na něm začít smysluplně pracovat.

Pro lepší pochopení finančního plánování si uvedeme analogii z oblasti cestování. Představme si, jaké kroky běžně provádíme, když se chystáme na náročný turistický pochod do hor. Plánujeme spoustu menších úkonů a myslíme na svou bezpečnost tím, že se snažíme předejít všem možným rizikům. Dopředu víme, zda půjdeme pěšky nebo lanovkou. Stanovíme čas odchodu, abychom tam a zpět přišli za světla. V batohu neseme dostatek jídla a pití, přibalíme bundu pro případ nepříznivého počasí a jiné nezbytné věci na horský výstup. Zjistíme si, zda se po cestě nacházejí nějaká odpočinková místa. Toto byl typický příklad, jak zodpovědně, plánovitě a prozíravě se chováme, když plánujeme jednodenní výlet nebo týdenní dovolenou u moře.

V oblastech osobních financí se však mnohdy chováme odlišně. Nemáme rozumný plán na blízkou ani vzdálenou budoucnost. Mnozí žijí od výplaty k výplatě, netvoří si žádný finanční airbag na neočekávané životní situace, nemyslí na lepší budoucnost pro sebe a své blízké. Oč lépe by se tyto náhlé životní situace daly vyřešit, kdyby na to byli připraveni a měli dostatečnou finanční rezervu nebo záložní investiční konto s dostatečnou sumou, díky níž by bylo možné přečkat náročné období? Už naše babičky se řídily životní moudrostí a odkládaly si bokem část svých těžce vydělaných peněz. Ve zkratce řečeno, toto byl jejich finanční plán. Uvědomovaly si, že je čekají větší investice, věděly, že může kdykoliv udeřit krize. Proto si spořily část peněz bokem do hrnku, skříně nebo pod matraci.

Pokud před sebou máme jakýkoliv větší výdaj neboli cíl, musíme na něj záměrně a dlouhodobě shromažďovat peníze. Prakticky nezáleží na tom, jestli je to rekonstrukce střechy, koupě auta, luxusní dovolená nebo chceme zajistit kvalitní studium svým dětem. Jakmile si daný cíl uvědomíme a stane se pro nás prioritou, začneme pro něj něco dělat, t.j. získáme si nový návyk – dávat peníze bokem na investiční účet. Platí zde jednoduchá rovnice pravdy:

Cíl = vyčlenit část svého výdělku

To platí jak pro jednorázové vklady, tak pro pravidelné odkládání určité sumy peněz, nejlépe za pomoci kvalitního finančního plánu – konkrétně systematického investičního plánování (S.I.P.) úspěšného investora, která patří mezi nejefektivnější metody, jak svých finančních cílů dosáhnout.

Kategorie
Nejčtenější

PHOENIX INVESTOR jako spolehlivý průvodce při plánování odchodu do důchodu

Nejčastější typy investorů a investičních strategií

Směřujeme opět po dlouhé době růstu a prosperity ke globální recesi?

Pro Elišku