Téma udržitelnosti

V povědomí lidí je téma udržitelnosti vysoce aktuální. Významně k tomu přispívá zhoršující se a stále tíživější klimatická krize. Udržitelnost mimo jiné znamená, že zdroje lze z přírody brát pouze tehdy, pokud se mohou samy regenerovat.

„Současné potřeby jsou uspokojeny, aniž by byly budoucí generace připraveny o život.“

Mnoho investorů považuje za svou povinnost bojovat se změnou klimatu, protože opět vzrostly globální emise CO2 po skončení lockdownu souvisejících s opatřením v důsledku pandemie COVID. 

Cíle udržitelného rozvoje jsou: 

  • Vymýtit chudobu
  • Vymýtit hlad
  • Zajistit zdraví
  • Přijmout opatření na ochranu klimatu
  • Zajistit vzdělání, energie, udržitelnou spotřebu a mnoho dalšího

Není dne, kdy bychom neslyšeli nebo nečetli o udržitelnosti. Významně k tomu přispívá zhoršující se a stále tíživější klimatická krize. Mnoho investorů proto v současné době považuje za svoji povinnost bojovat proti změně klimatu. 

Udržitelnost je také nepostradatelná ve finančním sektoru, a tedy je pevnou proměnnou. Roli nehraje pouze zisk, ale velký význam mají rovněž etické, ekologické a sociální aspekty, které přispívají ke zlepšení životních potřeb.   

Do investičních fondů řídící se principy ESG je investováno přes bilion eur. Přibližně před dvěma lety tato částka činila kolem 94 miliard eur. Jedna z největších auditorských firem PwC předpokládá, že do roku 2025 bude do fondů ESG investováno přes pět bilionů eur. 

Do udržitelných produktů se řadí i tzv. zelené dluhopisy. Jedná se o dluhopisy, jejichž prostřednictvím se financují projekty šetrné k životnímu prostředí. 

Fondy udržitelnosti podléhají přísným požadavkům a komplexnímu výběrovému řízení. Tento postup mimo jiné definuje, ve kterých zemích, sektorech nebo určitých společnostech se neinvestuje. Kritéria vyloučení zahrnují testování na zvířatech, hazardní hry, negativní environmentální chování, fosilní paliva, ale také země, které porušují dětskou práci nebo lidská práva.

Dohled nad dodržováním postupů výběru fondů vykonává ratingová agentura ISS ESG.

Zkratka ESG vznikla z anglických slov environmental, social and governance (v překladu environmentální, sociální a řízení). 

Jedná se mezinárodní termín užívaný pro společnosti působící v oblasti financí. ESG hodnotí ekologické a sociální aspekty společností. Udržitelné společnosti jsou úspěšné, protože se zaměřují dlouhodobě na udržitelné cíle. Udržitelná obchodní strategie přispívá k vysoké úrovni identifikace, proto je kladený velký důraz na spokojené a angažované zaměstnance. 

Splnění kritérií ESG při výběru fondů nebo jednotlivých společností je předpokladem toho, aby se o nich vůbec uvažovalo jako o udržitelné investici.

Udržitelnost hraje velkou roli také ve skupině Phoenix Investor Group. Naši zákazníci mají mimo jiné možnost investovat do zlata formou měsíčních splátek, přičemž peníze jsou převedeny na zlato. Zlato je pro naše zákazníky pohodlně uloženo v trezoru. Na přání lze zlato doručit i k vám domů.

Naši zákazníci nakupují zlato od rakouské mincovny, která také trvá na udržitelnosti. Rakouská mincovna používá recyklované zlato. Jeho podíl je 70 procent. Kromě toho existují evropské iniciativy, které zvyšují standardy v celém zlatém průmyslu.

Kupní síla zlata zůstává stabilní a udržuje si svou stálost, protože jde o nedostatkové zboží a těžba je stále složitější. Navzdory cenovým výkyvům má zlato dlouhodobě stabilní hodnotu.

Naši klienti mají také v oblibě investovat formou správy aktiv s fondy Franklin Templeton. Transakce probíhá prostřednictvím investiční platformy Moventum v Lucembursku. Kromě jednorázových investic se investuje také prostřednictvím měsíčního spoření již od 100 EUR. I zde manažeři fondů dbají především na to, aby do správy aktiv byly nebo budou implementovány udržitelné fondy. Zákazníci Phoenix Investor tak profitují nejen z investičního řešení šitého na míru, ale také ze skutečnosti, že

Vaše peníze už myslí na zítřek.

Vyškolení poradci, kteří jsou k dispozici našim klientům, se ptají klientů nejen na zkušenosti s cenným papíry, finanční poměry, ochotou riskovat a horizont investice, ale kladou i otázky týkající se udržitelnosti. Vodítkem v této oblasti jsou pokyny vydané Evropským orgánem pro cenné papíry. 

Souhrnně je nutné poznamenat, že poptávka po odpovědném jednání rychle roste. Udržitelné investice se prosadily a stále více generují vyšší výnosy nebo konvenční formy investování. Ekologicko-etická kritéria v portfoliu nezvyšují riziko a ani nepředstavují ztrátu výnosu. V příštím článku se budeme věnovat problematice, kam investovat – zda do akcií či dluhopisů.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategorie
Nejčtenější

Rozhovor s Ľudovítem Javorským

Zlato jako rozumná investice s reálnou hodnotou v moderním investičním portfoliu PXI investora

Jak správně nastavit a rozložit portfolio

Maximalizace prodeje aneb jak zvýšit tržby pomocí strategií efektivního „CROSS-SELLINGU“