Inflace

Spotřebitelské ceny nezadržitelně rostou. Podle Statistik Rakouska měla inflace v únoru dosáhnout 5,9 procenta ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Od roku 1984 nebyla vyšší hodnota. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny energií a paliv.

Co ale inflace znamená a jak ovlivňuje každého z nás? Těmto otázkám se budeme věnovat v následujícím článku. 

Inflace je také známá jako znehodnocení peněz. Ceny zboží a služeb dlouhodobě rostou. Občané pak za své peníze dostanou méně. Naopak, když hodnota peněz roste, mluvíme o deflaci.

Inflace se týká obecných cenových pohybů, nikoli změn konkrétních cen. To je možné ilustrovat na následujícím příkladu:

Zákazníci kupují více zlata než stříbra, takže zlato zdražuje a stříbro zlevňuje. Tyto změny však nejsou označovány jako inflace – cena zde závisí na nabídce a poptávce.

Slovo inflace pochází z latinského „inflatio“, což znamená „nafukovat“. 

Na cenový vývoj má ale kromě nabídky a poptávky vliv i množství peněz v oběhu.

Čím více peněz obíhá v ekonomice, tím je pravděpodobnější, že ceny porostou.

Míra inflace v Rakousku se měří pomocí CPI (česky indexu spotřebitelských cen). Základem pro to je tzv. spotřební koš. Důležité zboží a služby, které soukromé domácnosti potřebují, jsou shrnuty v tomto koši.

Zásadní význam má výběr indexových pozic a jejich vážení. Index spotřebitelských cen měří cenový vývoj tohoto koše zboží. Tento koš zboží se samozřejmě každoročně upravuje, protože se může měnit i spotřebitelské chování soukromých domácností.

Spotřební koš obsahuje mimo jiné výdaje na:  

  • bydlení
  • energie
  • dopravu
  • hotel
  • restaurace

Jednotlivé zboží a služby mají různou míru inflace. 

Podle informací ze statistik eurozóny byl v lednu 2022 nárůst cen energií kolem 30 %, potravin a nealkoholických nápojů 3,9 %, oděvů a obuvi 0,2 % a celková míra inflace v eurozóně byla 5,1 %. 

Jak již bylo zmíněno, současná inflace je nepoměrně vyšší než v posledních letech. To je pro domácnosti znepokojivé, protože kupní síla již není tak vysoká jako v posledních letech. Může také snížit ekonomickou aktivitu, protože občané si již mnoho věcí nemohou dovolit.

Zvýšení cen by proto mělo být dostatečně malé, aby lidem a společnostem nepředstavovalo neřešitelné problémy. Zvyšování cen je však stále důležité, aby bylo možné vytvořit dostatečnou rezervu proti deflaci.

Faktem je, že míra inflace se aktuálně pohybuje kolem 6 % – cíl Evropské centrální banky byl 2 %. Válka na Ukrajině však prohloubila energetickou krizi, která vedla k rychlému růstu cen. Zda inflace nadále poroste, na to nelze odpovědět.

Pro Phoenix Investor Group je téma inflace velmi aktuální již mnoho let a neustále je s našimi zákazníky diskutováno dobře vyškolenými poradci Phoenixu. Své zákazníky chráníme prostřednictvím široké škály produktů.

Ve spolupráci s firmou All Commodity Intertrading mají naši zákazníci možnost nakupovat fyzické zlato na splátky za malé částky. Navzdory cenovým výkyvům, které se znovu a znovu objevují, má zlato vysokou úroveň stability. Cena zlata v posledních letech neustále roste. Navíc platí tvrzení: „Kdo má zlato, má vždycky peníze“. Zlato se obchoduje 24 hodin denně. Phoenix Investor doporučuje svým zákazníkům, aby dlouhodobě investovali 5 až 10 % svých aktiv do zlata.

Investování do správy majetku ve spolupráci s lucemburskou investiční platformou Moventum je u našich zákazníků také velmi žádané a představuje vysokou přidanou hodnotu. Zákazníci si mohou snadno vybrat mezi čtyřmi portfolii. V závislosti na ochotě zákazníka riskovat mohou být investice konzervativní (vysoký podíl dluhopisů) nebo defenzivní (100 % podíl akcií). Velká výhoda spočívá v rozložení rizika, protože zde lze měsíčně investovat i malé částky.

A co víc: S mobilní aplikací Phoenix jsou naši zákazníci neustále informováni o svých aktivech. Pro více informací kontaktujte svého poradce Phoenix.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategorie
Nejčtenější

Finanční gramotnost v investicích ve střední Evropě

Investice a daně: Kdy musíte vyplnit přiznání a kdy ne

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko