Pravidelná péče o zákazníka jako správná cesta budování klientského majetku

Úvodem tohoto blogu bych rád zdůraznil, že naši filozofii, kterou vyznáváme a kterou se snažíme dennodenně řídit v naší společnosti PHOENIX INVESTOR, je zodpovědné a transparentní poskytování finančních služeb našim klientům a profesionální péče o zákazníka, která je základním kamenem úspěchu pro nás jako dlouholetého člena AFISP, finančního agenta působícího primárně v sektoru kapitálových trhů. Naši dosavadní spokojení klienti a investoři si plnohodnotně uvědomují, že jejich zájmy jsou pro nás vždy na prvním místě. Stejně jako profesionální investiční společnosti, tak i naše zprostředkovatelská společnost dbá na neustálé vzdělávání a budování sítě vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří mají hloubkové znalosti s různými investičními strategiemi a finančními produkty a jsou schopni poskytnout klientům komplexní relevantní a spolehlivé informace s pravidelným reportingem a zákaznickým servisem.

Zodpovědná, důvěrná, a hlavně pravidelná péče o zákazníka v investování do podílových fondů je klíčová pro dlouhodobý úspěch a spokojenost klientů, ale i profesionálních správcovských investičních společností či finančních agentů.

Podílové fondy jsou populární formou investování, kde investoři nakupují podíly v portfoliích, které jsou spravovány profesionálními investičními správci. Tyto fondy umožňují investování v široké škále aktiv, včetně akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších investičních nástrojů. Pravidelní posuzování vhodnosti a přiměřenosti produktu, výroční servisní schůzky s našimi zákazníky jsou důležité nástroje pro poskytování dlouhodobé kvalitní odborné péče v oblasti investování do podílových fondů v rámci naší skupiny PHOENIX INVESTOR.

Zde stručně popisuji některé základní body, které je vhodné zvažovat a brát na zřetel při posuzování vhodnosti a přiměřenosti produktu, jakož i při organizaci výročních servisních schůzek se zákazníky:

 1. Posuzování vhodnosti a přiměřenosti produktu: Při investování do podílových fondů se může změnit situace zákazníka, což by mohlo mít vliv na vhodnost a přiměřenost investice. Proto je důležité pravidelně posuzovat, zda je produkt stále vhodný a přiměřený pro zákazníka. Můžete posoudit finanční situaci, investiční cíle, investiční horizont a rizikovou toleranci zákazníka.
 2. Výroční servisní schůzky: Výroční servisní schůzky jsou příležitostí ke zhodnocení investiční strategie a posuzování její úspěšnosti. Také se můžete podívat spolu s klientem na změny v investičním prostředí a diskutovat o možnostech úpravy investiční strategie. Výroční servisní schůzky mohou být také vhodným časem pro ujasnění investičních cílů a rizikové tolerance.
 3. Informování o změně produktů: Pokud se změní podmínky investice do podílového fondu, je důležité informovat zákazníka o těchto změnách a posoudit, zda jsou stále přiměřené pro jeho potřeby.
 4. Důvěrný personalizovaný přístup: Při posuzování vhodnosti a přiměřenosti produktu a organizaci výročních servisních schůzek byste měli brát v úvahu individuální potřeby a situaci zákazníka. Personalizovaný přístup může pomoci zlepšit spokojenost a dlouhodobou loajalitu zákazníka.
 5. Porozumět cílům a potřebám zákazníků: Komunikujte se zákazníky a zjistěte jejich cíle, toleranci k riziku a finanční potřeby. Toto vám umožní poskytnout jim přizpůsobená řešení, která budou vyhovovat jejich individuálním potřebám.
 6. Poskytnout důkladné odborné investiční poradenství: Poskytněte zákazníkům důkladné poradenství o různých fondech kolektivního investování (PF/ETF), které jsou pro ně k dispozici. Vysvětlete výhody, resp. nevýhody aktivního versus pasivního investování. Také jim poskytněte vysvětlení rizik a výnosů, které jsou s investováním spojeny.
 7. Aktivní péče o portfolio klienta: Spravujte portfolio aktivně a pravidelně sledujte výkonnost podílových fondů. Pokud se ukáže, že jsou investice nevýhodné nebo nejsou vhodné pro zákazníky, poraďte jim s přechodem na jiné portfolio nebo podílový fond v souladu se stanovenou investiční strategií.
 8. Poskytnout pravidelné aktualizace: Pravidelně reportujte a informujte zákazníky o vývoji jejich investic, aby byli vždy informováni o tom, co se děje s jejich penězi. Ať už fyzicky nebo přes moderní platformy a aplikace jako je PHOENIX MOBILE či AcountView.
 9. Udržovat si důvěru zákazníků: Udržujte si neustále důvěru zákazníků tím, že budete transparentní a poskytnete zákazníkům úplné informace o všech poplatcích a nákladech souvisejících s investováním do investičních fondů, a budete jednat vždy v zájmu klienta.
 10. Nabídnout odbornou pomoc při legislativních změnách regulace: Pokud se zákazníkovi vyskytne nějaký problém nebo otázka, nabídněte jim pomoc a řešení na základě vašich odborných znalostí. Sledujte a dodržujte všechny regulace a zákony související s investováním do podílových fondů, abyste poskytovali služby v souladu s nejvyššími normami kvality.

Největší výzvou pro většinu obchodníků a prodejní firmy může být otázka, jak získat klienta na svou stranu. Dá se to, ale občas to může být i náročné, ale existují některé osvědčené způsoby, jak toho dosáhnout. Zde jsou některé naše tipy a nápady, jak získat zákazníka na svou stranu:

 1. Identifikujte skutečné potřeby zákazníka: Důležité je pochopit, co zákazník reálně potřebuje a jak můžete pomoci vyřešit jeho problém. Identifikujte jeho potřeby a problémy, navrhněte kvalitní a spolehlivé řešení, které by bylo pro něj nejlepší.
 2. Budujte důvěru a sympatie: Důvěra je klíčová pro získání klienta na svou stranu. Snažte se být transparentní a zodpovědní vůči zákazníkům. Poskytněte jim všechny potřebné informace o svých produktech a službách a pomozte jim pochopit, jak jim může pomoci nabízené řešení.
 3. Komunikujte efektivně: Efektivní komunikace je klíčová pro úspěšné získání klienta. Snažte se používat srozumitelný jazyk a vysvětlujte složité pojmy. Ujistěte se, že zákazník pochopil vaše vysvětlení, a odpovězte na všechny jeho dotazy a buďte mistr v argumentaci.
 4. Personalizujte přístup: Každý zákazník je jiný a má jiné potřeby. Snažte se personalizovat svůj přístup a navrhněte řešení, které by bylo pro konkrétního zákazníka nejvhodnější – tzv. „ušité na míru = Tailor made“.
 5. Nabídněte zákazníkovi přidanou hodnotu: Zákazník chce vidět přidanou hodnotu v tom, co mu nabízíte. Ujistěte se, že vaše produkty a služby jsou hodnotné a efektivně řeší jeho potřeby a přání. Nabídněte mu možnosti, které by mu pomohly dosáhnout jeho cílů a přizpůsobte mu své řešení na jeho požadavky.
 6. Poskytněte dobrý zákaznický servis: Dobrý zákaznický servis je klíčový pro získání loajálních a dlouhodobě věrných zákazníků. Snažte se být přístupní a ochotni řešit jakékoli dotazy nebo problémy, které zákazník může mít. Rychle reagujte na jejich požadavky a snažte se být vždy pozitivní a profesionální. Snažte se udělat z věrného zákazníka FANOUŠKA firmy.
 7. Využijte reference: Reference od stávajících zákazníků mohou být velmi účinným způsobem, jak získat nové zákazníky. Požádejte své spokojené zákazníky, aby doporučili vaše produkty nebo služby svým přátelům, rodině a známým. Můžete nabídnout nějaké výhody nebo odměny pro zákazníky, kteří vám přinášejí nové zákazníky. Důležité je mít dobré vztahy se svými stávajícími zákazníky. Pokud budete spokojeným zákazníkům poskytovat kvalitní služby a produkty, zákazníci vás budou rádi doporučovat svým přátelům a rodině. To může být velmi účinný způsob, jak získat nové zákazníky a zlepšit svůj byznys = viz. PXI REFERRAL MARKETING BONUS.

Při investování do fondů kolektivního investování (např. PF/ETF) by měli investoři zvážit několik faktorů. Jedním z těchto faktorů je riziko. Každý fond má různá rizika a výnosová očekávání. Některé fondy jsou zaměřeny na růst, zatímco jiné jsou zaměřeny na dividendy nebo ochranu kapitálu. A právě proto je důležité zvolit si fond, který odpovídá vašim investičním cílům a toleranci k riziku. Důležitým prvkem péče o zákazníka je také transparentnost a informovanost o investování. Investoři by měli mít neustálý přístup k informacím o svých investicích, včetně vývoje hodnoty podílů, poplatků a výnosů. Profesionální investiční poradci a finanční agenti působící na kapitálových trzích by měli být připraveni vysvětlit investiční strategii a zodpovědět jakékoli dotazy týkající se investice klienta. Investoři by měli mít dnes již online přístup k informacím o tom, jak jsou jejich investice spravovány a jak se používají jejich peníze. Profesionální správci a finanční zprostředkovatelé by měli být připraveni informovat klienty o změně investiční strategie, vývoji portfolia a o jakýchkoli poplatcích spojených s investováním. Investoři by měli být také informováni o rizicích spojených s investováním do investičních fondů. I když jsou tyto fondy obvykle považovány za méně rizikové než akcie nebo jiné investiční nástroje, stále existuje riziko ztráty kapitálu. Investoři by měli být ze zákona informováni o tom, že hodnota jejich investic může klesnout a že minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

V závěru, na základě své více než 20leté praxe z finančního prostředí, mohu potvrdit a mnozí mi dáte za pravdu, že právě klientova důvěra a pravidelná péče o zákazníka je klíčovým aspektem při formování dlouhodobého úspěchu každé obchodní společnosti. Investoři by měli mít přístup k informacím a podpoře od svých profesionálních partnerů jako jsou investiční správci, investiční poradci nebo privátní bankéři, a to včetně transparentnosti, rady a podpory v rozhodovacím procesu klienta při výběru vhodného finančního produktu zajišťujícího budování majetku. Investoři by měli také být vždy vhodně informováni o všech rizicích a nákladech spojených s investováním a mít možnosti sledovat své investice i online, případně provádět úpravy podle možností, preferencí a potřeby. S těmito opatřeními mohou naši „PHOENIX INVESTOŘI“ zvýšit své šance na úspěšné, dlouhodobé investování a budování svého klientského majetku prostřednictvím atraktivní palety fondů kolektivního investování jako jsou podílové fondy či ETF. Nakonec úplná péče o zákazníka by měla zahrnovat i poskytování náležitých služeb, zákaznické podpory, a hlavně udržitelný kvalitní cross-selling, ale o tom si více povíme až za měsíc.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější

Korporátní dluhopisy – na co si dát pozor

Měny a měnové riziko

Jak mohou vypadat ideální míry klientů PXI Investora?

Cena zlata opět láme historická maxima